Kontakt :

 

- pro osobní i  telefonické konzultace je objednávkou platba!

  • aniekartarka@seznam.cz 
  • Nevyžádané materiály nevracím, uhrazené platby rovněž, autogramy neposílám. 
  • č. účtu 193666609/0600 a vždy VS telefonní číslo či datum narození                     

Pracuji jako profesionální poradce, čestně a dle pravidel za finanční odměnu. Pokud nemáte prostředky či  mé služby vám přijdou finačně nedostupné, pak prosím využijte levnější kolegy, amatérské ezoteriky, lékaře v nemocnicích, krizová centra či církevní pastorační službu. Skutečně mám jen omezené časové možnosti a hlavně danou energetickou kapacitu.

Svou pomoc nabízím, nenutím...slíbila jsem Bohu, že budu pomáhat a předávat proroctví, moudrost poznaného a světlo naděje. Což činím každý den.  Ne však , že se nechám využívat a  že budu cokoli činit  na úkor svého zdraví či svědomí. Děkuji za respekt.

IČO: 87593637