Kontakt

                Kontakt :        

  • písemný : aniekartarka@seznam.cz    
  • Individuální konzultace , akce , přednášky a  semináře :  Centrum poznání
  •     Jandova 6, Praha 9 - Vysočany - 
  •    (diagonálně na křižovatce ) metro B Vysočanská

Obsah těchto webových stránek je autorským dílem chráněným zákony ČR. Zneužití a neoprávněné kopírování bez souhlasu je postižitelné podle autorského zákona a trestního zákona .

             

         IČO: 87593637  - Anie  Jana Vorlíčková      Vysočanská 553/71     Praha