Akce

Informace o akcích a seminářích

Semináře jsou součástí celoživotního  vzdělávání, slouží k osobní i duchovní transformaci , k  duchovnímu a osobnímu rozvoji, k sebepoznávání. Jde o zážitkový a poznávací proces. 

Karmické kruhy a  konstelace pracují  s energií celistvosti, nejedná se o teorii ( té je všude dost a výsledek žádný!). Staví se na zakázku proto, aby se nesoulad v systému dostal na světlo a klienti viděli svůj problém z širšího kontextu. Konstelace má za cíl odhalit skutečnou příčinu a tím má klient svobodnou možnost problém napravovat. Průvodce- lektor  moderuje celé souvislosti, nabízí pomoc s pochopením a očistou karmické zátěže, s jeho pomocí vidí klient skutečné příčiny nemoci, nedostatku, krize,  problému. Karmický kruh staví ten, kdo chce problému přijít na „kloub“ nebo chce děj, situaci pochopit – přijmout, změnit…prostě chce problém vyřešit! U dětí ( lidé do 18 let osobně nepřichází) za ně staví konstelaci většinou rodič…tedy matka, otec – může i další osoba blízká. Klient, který má zájem o postavení konstelace vyplňuje písemně dotazník před samotnou akcí na místě. Je proto nezbytné :

1. Ujasnit si přesné znění „zakázky“ – tedy jeho záměr, co chce touto metodou docílit .

2. Informace o své rodině – tedy tzv. anomálie v rodu.

a) anomálií se rozumí – vraždy, sebevraždy, předčasné úmrtí člena rodiny do 50 let – vztah k němu a proč zemřel, vězení, sexuální skandály, potraty a interrupce, církevní působení, politická angažovanost , psychiatrické diagnozy nebo další závažná neobvyklá fakta – vše se vším souvisí.

b) rodem se rozumí – prarodiče, rodiče, otčím a macecha, sourozenci, manžel – manželka, potomci – syn, dcera, vnuk, vnučka – vždy jde o pokrevní příbuzenstvo – přenáší se rodová karma 

Duchovní kruhy nenahrazují odbornou lékařskou péči, ač se po nich klienti uzdravují . Ve skupinách mám mnoho klientů , kteří jsou sami lékaři, zdravotní sestry, psychologové, odborníci. Karmické kruhy a konstelace pracují i s minulými životy, paralelními světy, karmou  – včetně kletby, Bohem a dalšími fenomény, které zde nemohu popisovat, protože jsou prostě nepřenosné. Konstelace vede moje božská část a i po letech pokaždé žasnu, jaké zázraky tato metoda přináší. Bohu díky!

Jako průvodce nesu plnou zodpovědnost za profesionální vedení a bezpečí lidí. 

Ještě před nástupem do procesu kontaktujte  na email: aniekartarka@seznam.cz  – celé jméno a telefon, od kdy jdete do transformace. Bude vám zaslán dotazník , který vyplňte v klidu doma – seženete si všechny informace o rodině . 

Všechny akce