setkání

Informace o seminářích

sobota    21.září 2019 Olomouc  11 – cca 19 hodin

téma: Sebedůvěra + sebeláska – zbývá 14 volných míst

prezentace od 10.45 (nechodťe dříve), cca 13 – 14h pauza na oběd

Lektor a průvodce: Anie

Kde: kavárna Křivá – Křivá 8, Olomouc u Dolního náměstí

Cena: 1.800 Kč včetně autorských CD + individuální testy

Přihláška: nevratná rezervační záloha 800 Kč na účet 222986872/0600, VS telefonní číslo. Doplatek 1.000 Kč na místě v hotovosti. 

                 Tímto krokem jsem závazně objednaní a očekávaní na akci. 

Seminář je vhodný pro každého – muže i ženy, kteří trpí malou sebedůvěrou, sebedestrukcí a neláskou, nepřijetím sebe z jakéhokoli důvodů.  

Cíl: Dosáhnout zdravého sebepojetí a sebedůvěry!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

sobota 7. září  2019 10.30 – 18 hodin v Praha 9

Duchovní setkání – transformace vědomí formou konstelace!

Cena každý účastník: 900 Kč na účet 222986872/0600, VS telefonní číslo. Tím jste závazně přihlášení.

Postavení konstelace na zakázku: 60 – 90 minut/ 5.000 – 8.000 Kč – hotově na místě

Kde :  Praha 9 – Prosek u metra C Střížkov nebo Prosek – místo bude upřesněno týden předem

Zájemce o konstelaci přichází kolem 10 h., ostatní v 10.30

Změna data vyhrazena. Pokud bude seminář přesunut, platby se převádí.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Připravuji workshopy v Praze na téma duchovní léčení, karmické vztahy. Zachovejte mi nadále svou přízeň. Anie 

Podmínky účasti na pořádaných akcích:

  1. Účast na seminářích  je dobrovolná.
  2. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. 
  3. Účastník je v celém průběhu semináře za sebe zodpovědný.
  4. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení.
  5. Účastník bere na vědomí, že může být během semináře vystaven  psychickému či emocionálnímu zatížení.
  6.  Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář  nevrací.
  7. V průběhu všech seminářů není účastníkům dovoleno pořizovat audio či video záznamy a fotografovat.
  8. Není dovoleno využívat seminář ( včetně pauz)   k propagaci činnosti a akcí jednotlivých účastníků.
  9. Lektor je odpovědný za náležité provedení seminářů .
  10. Lektor se zavazuje, že sdělená data o účastníkovi  jsou pouze pro jeho potřebu a nebudou předávána třetí osobě.