Akce

Informace o akcích a seminářích

Semináře jsou součástí celoživotního  vzdělávání, slouží k osobní i duchovní transformaci , k  duchovnímu a osobnímu rozvoji, k sebepoznávání. Jde o  poznávací proces. 

Karmické kruhy a  konstelace pracují  s energií celistvosti, nejedná se o teorii ( té je všude dost a výsledek žádný!). Staví se na zakázku proto, aby se nesoulad v systému dostal na světlo a klienti viděli svůj problém z širšího kontextu. Konstelace má za cíl odhalit skutečnou příčinu a tím má klient svobodnou možnost problém napravovat. Průvodce- lektor  moderuje celé souvislosti, nabízí pomoc s pochopením a očistou karmické zátěže, s jeho pomocí vidí klient skutečné příčiny  nedostatku, krize,  problému. Karmický kruh staví ten, kdo chce problému přijít na „kloub“ nebo chce děj, situaci pochopit – přijmout, změnit…prostě chce problém vyřešit! U dětí ( lidé do 18 let osobně nepřichází) za ně staví konstelaci většinou rodič…tedy matka, otec – může i další osoba blízká. 

 V karmickém kruhu klient může řešit a pochopit jakékoli téma z oblasti vztahů, partnerství, rodiny, zdraví, práce, peněz  či jiných nezdarů. Účastníci budou aktivně pracovat se svou duší, vědomím, podvědomím, vzorci chování, karmou, magií. Dojde k pochopení překážek a nalezení řešení. Každý jeden z vás nesmírně důležitý pro ostatní.

Duchovní kruhy nenahrazují odbornou lékařskou péči! Se zdravotním problémem navštivte lékaře a zdravotní zařízení. Ovšem na  skupinách mám mnoho klientů , kteří jsou sami lékaři, zdravotní sestry, psychologové, odborníci a chtějí vidět příčinu zdravotních potíži z pohledu energií a spirituální roviny. Karmické kruhy a konstelace pracují totiž  i s minulými životy, paralelními světy, karmou  – včetně kletby, Bohem a dalšími fenomény, které zde nemohu popisovat, protože jsou prostě nepřenosné. Konstelace vede moje božská část a pokaždé žasnu, jaké zázraky tato metoda přináší. Bohu díky!  

Ještě před nástupem do procesu kontaktujte  na email: aniekartarka@seznam.cz  – celé jméno a telefon.

Všechny akce