Akce

Informace o akcích a seminářích

Semináře – setkání jsou součástí celoživotního  vzdělávání, slouží k osobní i duchovní transformaci , k  duchovnímu a osobnímu rozvoji, k sebepoznávání.  

Karmické kruhy a  konstelace pracují  s energií celistvosti, nejedná se o teorii ( té je všude dost a výsledek žádný!). Staví se na zakázku proto, aby se nesoulad v systému dostal na světlo a klienti viděli svůj problém z širšího kontextu. Konstelace má za cíl odhalit skutečnou příčinu a tím má klient svobodnou možnost problém napravovat. Průvodce- lektor  moderuje celé souvislosti, nabízí pomoc s pochopením a očistou karmické zátěže, s jeho pomocí vidí klient skutečné příčiny  nedostatku, krize,  problému. Karmický kruh staví ten, kdo chce problému přijít na „kloub“ nebo chce děj, situaci pochopit – přijmout, změnit…prostě chce problém vyřešit!  V karmickém kruhu klient může řešit a pochopit jakékoli téma z oblasti vztahů, partnerství, rodiny, zdraví, práce, peněz  či jiných nezdarů. 

Duchovní kruhy nenahrazují odbornou lékařskou péči!  Ovšem na  skupinách mám mnoho klientů , kteří jsou sami lékaři, zdravotní sestry, psychologové, odborníci a chtějí vidět příčinu zdravotních potíži z pohledu energií a spirituální roviny. Karmické kruhy a konstelace pracují  i s minulými životy, paralelními světy, karmou  – včetně kletby, Bohem a dalšími fenomény, které zde nemohu popisovat, protože jsou prostě nepřenosné. Tato metoda přináší  zázraky . Bohu díky! 

Objevte a staňte se spolu se mnou svou nejlepší možnou verzí ! 

 

Všechny akce

Karmické kruhy a konstelace 25.8.2018 Praha – 3 volná místa

sobota  25.8.2018 Praha  Duchovní setkání  - karmické kruhy, konstelace  Téma:  sebepoznání, vhledy, urovnání problému , přijetí, ukotvení, probuzení Pokud člověk neví co si počít, co má udělat aby....co způsobuje jeho problém, bolest a bezmoc...pak právě tato akce je...