setkání

Informace o seminářích

sobota    21.září 2019 Olomouc  11 –  18.30 hodin

téma: Sebedůvěra + sebeláska – zbývá 2 volná místa

prezentace od 10.45 , cca 13 – 14h pauza na oběd

Lektor a průvodce: Anie

Kde: kavárna Křivá – Křivá 8, Olomouc u Dolního náměstí

Cena: 1.800 Kč včetně autorských CD + individuální test

Přihláška: nyní poslední zájemci na email aniekartarka@seznam.cz – jméno a telefon, platba hotově na místě

                 Tímto krokem jsem závazně objednaní a očekávaní na akci. 

Seminář je vhodný pro každého , kdo trpí malou sebedůvěrou, sebedestrukcí a neláskou, nepřijetím sebe z jakéhokoli důvodů.  

Cíl: Dosáhnout zdravého sebepojetí ,sebedůvěry a začít milovat sám sebe!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

sobota 19. října  2019 10.30 – 18 hodin –  Praha 9

Transformace života  formou konstelace systému!

Téma: upevňuji své kořeny – miluji své vnitřní dítě

Cena : 600 Kč na účet 222986872/0600, VS telefonní číslo. Tím jste závazně přihlášení.

Kde :  Vysočanská 553/71, Praha 9 – Prosek u metra C Střížkov nebo Prosek 

Zájemce o konstelaci přichází kolem 10 h., ostatní v 10.30 

Konstelace jsou vhodné pro každého, kdo vyzkoušel vše a stejně se neumí pohnout z místa. Pokud je klient v začarovaném kruhu, pak skutečně doporučuji, protože se napravuje celý systém a kořenová příčina. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Připravuji workshopy v Praze na téma duchovní léčení, karmické vztahy. Zachovejte mi nadále svou přízeň. Anie 

Podmínky účasti na pořádaných akcích:

  1. Účast na seminářích  je dobrovolná.
  2. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. 
  3. Účastník je v celém průběhu semináře za sebe zodpovědný.
  4. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení.
  5. Účastník bere na vědomí, že může být během semináře vystaven  psychickému či emocionálnímu zatížení.
  6.  Účastník může kdykoliv seminář opustit –      poplatek za seminář se  nevrací.
  7. V průběhu všech seminářů není účastníkům dovoleno pořizovat audio či video záznamy a fotografovat.
  8. Není dovoleno využívat seminář ( včetně pauz)   k propagaci činnosti a akcí jednotlivých účastníků.
  9. Lektor je odpovědný za náležité provedení seminářů .
  10. Lektor se zavazuje, že sdělená data o účastníkovi  jsou pouze pro jeho potřebu a nebudou předávána třetí osobě.