Akce

Informace o akcích a seminářích

Semináře – setkání jsou součástí celoživotního  vzdělávání, slouží k osobní i duchovní transformaci , k  duchovnímu a osobnímu rozvoji, k sebepoznávání.  

Karmické kruhy a  konstelace pracují  s energií celistvosti, nejedná se o teorii ( té je všude dost a výsledek žádný!). Staví se na zakázku proto, aby se nesoulad v systému dostal na světlo a klienti viděli svůj problém z širšího kontextu. Konstelace má za cíl odhalit skutečnou příčinu a tím má klient svobodnou možnost problém napravovat. Průvodce- lektor  moderuje celé souvislosti, nabízí pomoc s pochopením a očistou karmické zátěže, s jeho pomocí vidí klient skutečné příčiny  nedostatku, krize,  problému. Karmický kruh staví ten, kdo chce problému přijít na „kloub“ nebo chce děj, situaci pochopit – přijmout, změnit…prostě chce problém vyřešit!  V karmickém kruhu klient může řešit a pochopit jakékoli téma z oblasti vztahů, partnerství, rodiny, zdraví, práce, peněz  či jiných nezdarů. 

Duchovní kruhy nenahrazují odbornou lékařskou péči!  Ovšem na  skupinách mám mnoho klientů , kteří jsou sami lékaři, zdravotní sestry, psychologové, odborníci a chtějí vidět příčinu zdravotních potíži z pohledu energií a spirituální roviny. Karmické kruhy a konstelace pracují  i s minulými životy, paralelními světy, karmou  – včetně kletby, Bohem a dalšími fenomény, které zde nemohu popisovat, protože jsou prostě nepřenosné. Tato metoda přináší  zázraky . Bohu díky! 

Karmické konstelace a kruhy- pro hlubší pochopení souvislostí a snadnější cestě. Jsou vhodné pro každého, kdo vyzkoušel vše a stejně se neumí pohnout z místa. Pokud je klient v začarovaném kruhu, pak skutečně doporučuji, protože se napravuje celý systém a kořenová příčina. Někdy je nutné kruhů více, ale stojím si za svou prací a zaručuji kvalitu a změnu života!, pokud na sobě chcete pracovat.

Objevte a staňte se spolu se mnou svou nejlepší možnou verzí ! 

Konstelace – 19. ledna 2019 – volno

Pojďte změnit a zlepšit svůj OSUD! Docílit pozitivní změny v životě a najít cestu k harmonii.             9.30 – cca 18.30  hodin  Od 9.30 – 9.45h přichází ten, kdo má v záměru postavit svou konstelaci Od 9.45 - 10 h přichází ostatní lektor : Anie kde :  centrum...

Konstelace – vyrovnání 2. února 2019 volno

Pojďte změnit a zlepšit svůj OSUD! Docílit pozitivní změny v životě a najít cestu k harmonii.             10 - 18 hodin   od 9.30 přichází zájemce o postavení své konstelace od 9.45 - 10.00 - ostatní účastníci lektor : Anie kde :  centrum Altán, Baranova 31, Praha 3 u...