Kromě všech ostatních fenoménů , které jsou posány v dalších článcích je nejdůležitější pro uzdravení postoj nemocného k nemoci – pokud je dospělý a postoj rodičů k nemocnému dítěti do cca  17 – 19 let.

Špatné postoje –  nevede k uzdravení:

1. protest proti nemoci 

– proti lékařů, vyšetřením, lékům, odpor k rozklíčování skutečné příčiny nemoci a její náprava pomocí např. celistvého pohledu zkušeným terapeutem, nedostatek sebereflexe

2. přijetí nemoci

– přijmout nemoc jen pokud je z medicínského i duchovního hlediska nezvratná. Jenže uzdravit lze každá nemoc, ne však každý člověk…z důvodů , které zde v článku popisuji. Kromě toho je zhruba polovina nemocných lidí proto, že na vědomé či nevědomé úrovni jim to paradoxně přináší určité výhody – manipulace s okolím (aby je neopustil manžel), nuda, neschopnost vydělávat peníze – tak mám invalidní důchod a další a další důvody.

3. bojování 

Hláška, kterou často slyším a čtu je : „Bojuji s rakovinou“ nebo „Porazila jsem rakovinu“ a nemocný netuší, že je to dočasné, pokud neobjevil skutečnou příčinu na mentální, emocionální i spirituální úrovni – viz. známá zpěvačka Anna K. – bohužel není má klientka.

Vážná nemoc a její následky je velká učitelka a ne soupeř!

4. rezignace

– u velmi starých lidí jako byla má maminka (skoro 80 let) to mohu pochopit a akceptovat, ale u lidí do 70ti let…nemoc jen ukazuje jejich celkovou pasitivu a bezmoc ještě před nemocí…

5. modlení a  prosby 

Koho prosíte o co? Proste sebe, abyste našli a zvědomili příčinu nemoci , pochopili následek…jednak s lékaři a poté s probuzeným člověkem jako jsem já.

Modlete se, aby Duch svatý , pokora a láska vstoupili do vaši mysli, srdce a duše a vy prozřeli…Pouhou modlitbou jen ukazujete, že vše , tedy i zodpovědnost za vaši nemoc necháváte na jiném….

Toto jsou poznatky z mé praxe a z mého vlastního uzdravení. Nic jiného nepomáhá. Proto nechoďte dlouho kolem řešení…Jste na karmickém kolotoči…a z něj vedou jen 2 cesty….k Bohu a životu nebo do rakve. Ámen