V životě jsem našla s pomocí universa mnohé klíče….

– klíč k mateřství, klíč k lásce, klíč k víře….klíč k uzdravení těla a duše…klíč ke dveřím zvané ezoterika…klíč do minulosti, klíč do kořenů druhých lidí….klíč k diagnostice…klíč do budoucnosti druhých….mám dokonce i klíče do astrálu, kam nerada chodím….klíč k úspěchu….na kterém mi příliš nezáleží, to je jen světský důsledek….klíč k popularitě….ač jsem nežádala…klíč ke slávě….mám tolik klíčů….že mi někdy těžkne hlava i ruce….

Jen jeden klíč mi však nedali….ten jsem zatím nezískala….a zřejmě mi jej nesvěří….proměnit lidskou hloupost v moudrost….

Hloupost a strach je nesvoboda ducha….a duše. |Nemám bohužel kompetence učinit bez požádání z nesvobodných ustrašených lidí….svobodné, moudré a láskyplné bytosti….mohu mít jen pokoru před božím záměrem, že jsem nucena dočasně obývat planetu se zlem….než odejdu do jiných dimenzí….

Tak nás Bože, prosím opatruj….čím více vím…tím více již nechci ani vědět….Přijímám takhle svět…stejně mi nic jiného nezbývá…Já jsem … Anie