Fáze smutku

28.11.2021

PĚT FÁZÍ SMUTKU - po rozchodu, po úmrtí, po diagnostice vážné nemoci

Pokud víme, v jaké fázi se právě nacházíme, může nám to pomoci snáze se vyrovnat s aktuální situací.

Fáze 1 - Popírání - zpochybňování

I když naše hlava ví - , naše srdce tomu nechce uvěřit.

Fáze 2 - Hněv .

  • hlavní slovo vztek, agrese a hněv. Není úplně důležité, na koho je směřován - občas se do toho připlete i celý vesmír a jeho plán (proč se mi tohle všechno děje?).

Fáze 3 - Smlouvání

Po výrazné expresivní fázi se jedinec vrací do zapření celé situace, smlouváním se snažíme obrátit celou situaci a najít jakoukoliv možnou cestu, jak se vrátit před situaci -

Fáze 4 - Deprese

  • pocity únavy, nedostatkem energie, slzami na krajíčku, problémy se spánkem nebo naopak dlouhým vyspáváním. Může se také objevovat nadužívání alkoholu, drog, ale i přejídání jako náhražka "lásky".
  • V této fázi se nejvíc rozmáhá jev beznaděje, pocitu, že všechno, co jste v tuto chvíli udělali, nemá smysl, a to, co uděláte, nic nezmění. Beznaděj bere člověku mnoho sil a energie, protože s námi svádí zápas o vlastní důvod bytí.

Fáze 5 - Smíření

Konečně v této fázi jsme ochotni připustit, že je konec, a uzavřít se sebou mír. Tato fáze nepřichází náhle, vybírá si svůj čas.

  • jde o přijetí současného stavu a probouzení ochoty pomalu se posouvat dál.
  • Někdy se předchozí čtyři fáze mohou vzájemně promíchat, někdy se budou některé opakovat, důležité ale je nevzdávat se, byť to někdy vypadá, že se smíření nikdy nedostaví.