Bůh vás nikdy neopustí! To vy opouštíte Boha.

Je nemálo lidí, kteří se nevzdělávají, nepracují a stále si přitom stěžují, že mají málo peněz, nebo že si nemohou dovolit koupit, pořídit to či ono. Stěžují si na režim, pomlouvají nebo i okrádají ty, kteří pracují, podnikají. Samozřejmě je jednodušší si stěžovat než vstát a dávat energii do studia, práce na sobě a práce, za kterou dostanu finanční odměnu.

Úplně stejné je to pro mnohé nevědomé s tématem víry a vědomí o Bohu- Stvořiteli. Valná většina lidí v Čechách má Existenci – Boha spojenou s nějakým pánem na nebi, kterého, když jednou poprosí, aby něco zařídil nebo naopak nezařídil, tak jim má okamžitě vyhovět.

Když se nestane bez jejich vlastního úsilí a přičinění to , oč žádají, začnou Boha  –

– negovat, popírat

–  v horším případě nadávat na to, že Bůh není spravedlivý, protože kdyby byl, tak nedopustí války, nemoci, chudobu, nebo cokoli dalšího

Oba případy jsou iluze. Bez práce nejsou koláče,tedy peníze. Bez vlastní vůle a vědomí není „božské“ .  Nebe a peklo je totiž zde na zemi.

Každý člověk – bytost má svou karmu, svůj osud a své učení, pro které sem přišel. Není tedy v zájmu Boha zařizovat za lidstvo, když se rozhodne pro války, vraždění, chudobu apod.

To lidská ega a nevědomost, neznalost principů a duchovní zákonů považuje Stvořitele, který má skákat, jak oni chtějí. Jenže to není úloha Boha. Bůh vydal jasně všechny své pravidla na začátku , a jejich neznalost jedince neomlouvá. Teprve ti, kdo hledají upřímně cestu k „probuzení“ a k Pravdě, životní okolnosti je naučí pokoře a dalším „božským atributům“ …teprve ti mohou pocítit zázrak v podobě všudypřítomnosti, všemocnosti a vševědoucnosti.

Lidé nejsou vděční za zážitky, za holý život, za lásku. Lidé a jejich ega chtějí mít moc, slávu, spousty peněz, zdraví a další věci, ale nejlépe bez vlastního přičinění. Když např. onemocní, onemocní jejich dítě, přijdou o majetek…nepřebírají zodpovědnost , že oni samotní to vytvořili, ale začnou mnohdy s velkou nepokorou a dokonce s nenávistí svalovat vinu na druhé a někteří i na Boha – „jak si to mohl dopustit“. Opakuji…vše je zde otázka vlastní karmy – tedy akce-reakce, zákona příčin a následku,zákona učení.

Nesvalujte tedy vinu na Boha a jiné lidi, jediná cesta z karmického kruhu utrpení, nemoci a nepřízně je pochopení vlastní tvorby. Hodně bolavých zkušeností je plán duše, které to bylo ještě před inkarnací navoleno, dále následky tvorby v této inkarnaci – osobní karma, která začne najíždět od cca 33let.

V tomto textu se snažím vysvětlit, stejně tak jako ve svých filmech, přednáškách, seminářích, konzultacích a TV ,  proč se lidem nedaří a jak vše lze řešit a vyjít z těžkých zkoušek. Většina lidí to netuší a já jsem tu od toho, aby lidem pomáhala se rozvzpomenout a podržela je na cestě k poznání , vyrovnání a cestě k Bohu.

Bohu díky.