Dávno je v nás ženách zakódován masochistický sklon. My jako matky máme trpět…v těhotenství 9 měsíců tahat břicho, v bolestech pár hodin či dnů rodit, kojit….starat se. Všimněte si, že muže to stálo pár vteřin práce. To je rovnocenný podíl na zplození a narození potomka :-). To opomíjím fakt, že není vyjímkou, že muži když nosíme a rodíme a kojíme…najdou adekvátní sexy náhradu…velmi rovnocenné…Podotýkám, že není z mého života….ale hodně mých klientek to řešilo a řeší. Ale vra’tme se k podstatě příspěvku. 

Dávno je v ženách zakódován masochistický sklon…jednak kolektivním nevědomím, jednak geneticky, dále vzorem chování z původní rodiny…nebo z okolí.

Jak se projevuje?

Žena si není vědoma své ceny….podceňuje se, nevěří si, nemá úctu ke svému JÁ a tím pádem nemá jistotu sama v sebe. V kolektivu heterosexuálních žen tyto kódy nejsou plně patrné…avšak ve vztazích s muži….naprosto.

Žena si nechá skoro vše líbit od partnera….urážet, později i šikanovat a fyzicky týrat…pokud našla skutečného psychopata. Ale existují i muži – tyrani , kteří vám nezkřiví ani vlas…avšak psychicky a dost systematicky psychicky ničí. Např. žárlivostí, kontrolou, finančním nepřispíváním na potřeby celku – dětí, vyhrožováním. Když v 1. fázi týrání neučiní žena příslušná protiopatření…je nasnadě, že teror se bude stupňovat…v závislosti na kondici chlapa.

Přijde chvíle, kdy chování a jednání muže překročí možnosti ženy….a v tu chvíli nebo již předtím žena hledá únik a pomoc. U extrovertních žen je pomoc pouze verbální…stěžují si na svého partnera u kamarádek, případně u odborníků. U introvertních žen…volání o pomoc bez verbálu (potlačení emocí a trápení)se projeví nemocí těla či duše.

Když pracuji s těmito ženami…nebo když mluvím s kamarádkami…ptám se…“Proč to snášíš? “

Odpověď bývá stejná…kvůli dětem, kvůli penězům, abych nebyla sama, ale já ho miluju, atd. Určitě to všichni znáte…věřím, že notoricky .

Snáší to…protože chtějí….ženy to snáší…protože nemilují sama sebe…neváží si sama sebe…jsou a chtějí být závislé. Pak tedy nejsou viníci muži, jak by se chtělo jednoduše tvrdit…ale ženy samotné.

Pokud je žena sebevědomá, finančně a společensky nezávislá… většinou je zdravá a žádný muž nedosáhne na její úctu , na její podstatu…nemá palivo…nemá čím by ji ovládal…Říkali jim, že sebeláska je narcismus…říkali jim, že májí milovat jiné…bohužel  neřekli, že mají především milovat sebe samotné !

Závěrem všem ženám vzkazuji…děje se vám jen to, co samy dovolíte….děje se vám jen to….co si necháte líbit…a určitě existuje způsob…jak být milovaná a milovat, aniž byste  byly nerovnocenné.

Kdokoli potřebuje pomoc ujasnit si…kdokoli potřebuje pomoc se nalést…doporučuji navštívit  karmické kruhy nebo individuální sezení –  cesta, jak se zachránit…a uvidět celou pravdu.

Teď a tady můžete začít být svobodné a skutečně milované…heart

Říkaly vám, že sebeláska je narcismus…říkaly vám, že máte milovat jiné….bohužel vám neřekli, že máte především milovat Boha a sebe samotné !