odpovědi na otázky - ANO/NE

Písemná  věštba -  expres  1 otázka / 500 Kč

 U této služby není možné  pokládat doplňující otázky, objednávkou služby toto bere klient na vědomí!

 Pokud máte složitou otázku, rozhodněte se pro telefonickou konzultaci!

 Postup:
- do formuláře položte stručnou konkrétní otázku tak, aby odpověď orákula zněla ano/ne . Z otázky by mělo být zřejmé, co chce nebo nechce tazatel. Predikce jsou max. do 1 kalendářního roku. ale i kratší dle přání tazatele.
                       Otázka je věta zakončená "?"
Pokud je součástí otázky další osoba - křestní jméno a věk (datum narození) a váš vztah k ní.

Pokud bude predikováno Ne, sdělím i proč ne. odpověď na  otázku ANO/NE  1 - 2 věty

Na účet zašlete platbu dle počtu otázek - 193666609/0600 + VS datum narození  02051978 + poznámka u platby váš email

Odpověď dostanete do 48 hodin od příchodu platby na zadaný email.

Pokud bude v textu více otázek a placená pouze 1, bude odpovězeno na první položenou.


Věštba - predikce je "tady a teď".

 Netrefuji a nehádám - načítám morfoinformační pole bytostí + osud z Ákáši.

4 možné odpovědi:

1) osudové, dharmické ANO - tedy je rozhodnuto osudem a stane se

2) osudové, karmické NE  - je rozhodnuto , že se to nestane - brání osud, napíši i proč

3) spíše ano - tuto situaci, děj  neřídí osud a  vývoj je příznivý -  za předpokladu, že klient nezmění svůj postoj, myšlení, emoce, víru, chování a energie. 

4) spíše ne - do situace nezasahuje osud ani karma , ale vývoj je nepříznivý a napíši z jakého důvodu . Pokud klient poté na tom začne pracovat a je ochoten  měnit uvedenou příčinu -  budoucnost se může změnit!

* POKUD  na vaši otázku nelze odpovědět -   nesplňuje kritéria pro odpověď ano/ne 

   NEBO strážci osudu zastavují a je potřeba položit otázku jinak! - v tomto případě bude klient emailem informován


                      Typy "správných" otázek  položených tak, aby karty odpověděly ANO/NE

Je pro mé nejlepší dobro, abych ...

Splní se mi  xy přání, touha, životní sen?

Miluje mě ten a ten, je mi věrná ta a ta? 

Zlepší se moje situace z hlediska zdraví x partnerství x bydlení x  financí x  podnikání?

Vyhraju do roka soudní spor, kdy jsem žalobce a žaluji toho a toho?

* odpověď na jakoukoli jinou otázku....

Na fiktivní otázku, tedy vymyšlené osoby a děje, karty - orákulum opět odpoví fiktivní odpovědí.


Úhradou částky výslovně souhlasíte s tím, aby se věštba začala zpracovávat ihned.  V tomto případě klient nemá možnost od smlouvy odstoupit!


Pokud nedostane klient odpověď do 48 hodin:

 -  napíše email - upomínku na aniekartarka@seznam.cz (jiná reklamace se neuznává).

-  platba se nemusela připsat ,  neodeslal se v pořádku formulář , klient nesprávně  vyplnil kontakt - svůj email nebo se Poskytovatel poprvé spletl sám :-)