odpovědi na otázky - predikce, vhledy

Písemná expres  predikce -  věštba

postup: 

a) do formuláře zadejte údaje + do zprávy napište jednoduchou konkrétní otázku .Pokud je součástí otázky další osoba, uveďte její křestní jméno a věk( datum narození).

Tazatel určí časový údaj jako součást otázky-  predikce je max. do 1 roku.

Pokyny:

Pokládejte jednoduché konkrétní otázky tak, aby karty odpověděly ve smyslu  jasně  ANO-NE .

Pokud máte jinou otázku, zvolte telefonickou konzultaci!

Když máte více otázek, přehledně pod sebe je napište a očíslujte. 

Dostanete 4 možné odpovědi:

 - ANO/NE coby osudovou predikci.

- spíše ano/ spíše ne = tzn. předmět otázky není v knize osudu - Ákáše a tak lze predikovat dle vašeho nastavení a vlivu ostatních okolností. Pokud  tazatel nezmění myšlenky, emoce, postoje, chování a činy...bude nadále platit předpověď, predikce, vhled! 

U odpovědí s negativní předpovědí napíši i proč ne a poté můžete na tomto tématu pracovat a pokusit se situaci změnit.

Prosím, zamyslete nad tím, jak se zeptáte.

Např. Budeme spolu ? je nic neříkající pojem...buďte konkrétní co tím myslíte - chodit, spát, žít, atd.

Na všeobecnou otázku dostává tazatel všeobecnou odpověď. Proto se zeptejte konkrétně.

Upozornění: osudový partner neznamená, že s tím člověkem budete do smrti. Osudový člověk vám přináší do života osudový zlom...v dobrém i ve zlém. Stejně tak osudová láska může trvat 14 dní ale i 30 let. 

U složitých problémů doporučuji zvolit telefonickou konzultaci!!!1 otázka -     500 Kč/ 20 Euro

b) na účet zašlete platbu dle počtu otázek - 193666609/0600 + VS datum narození  02051978.

Číslo účtu IBAN: CZ71 0600 0000 0001 9366 6609, SWIFT kód BIC: AGBACZPP 

Odpověď dostanete do 48 hodin od příchodu platby v podobě 1  věty na Vámi zadaný email.

Pokud bude v textu více otázek a placená pouze 1, bude odpovězeno na první položenou.

p.s. další podotázky poté již nejsou možné.

Pokud odpověď nedostanete do 2 dnů, kontaktujte mě emailem, telefonicky. Buď jsem neobdržela vaši platbu nebo jste neodeslali formulář v pořádku.


Úhradou částky výslovně souhlasíte s tím, aby se věštba začala zpracovávat ihned.  Upozorňujeme, že v tomto případě nemáte možnost od smlouvy odstoupit!