Pomáháme

Pomáháme talentované a handicapované ženě

     1. CD Most z minulosti + 2. CD Harmonie duše 

Tato CD jsou již neprodejná, získat je však můžete coby dárek a poděkování za svoji dobročinnost, rozhodnete-li se přispět finanční částkou charitativní sbírce pro těžce tělesně postiženou Michaelu Zdráhalovou a pomůžete tak s náklady na její léčbu a zapojení se do normálního života.

Máte-li zájem o některé CD – postup:

1. Darujte finanční částku na transparentní účet č. 2001430802/2010 vedený u Fio banky

           https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001430802

Poštou je minimální počet kusů 2 , 1 ks jen při osobní odběru při osobním sezení či akcích…
–  2 ks CD  minimální darovaná částka 600,- Kč
– při zájmu o 3 a více kusů CD činí minimální darovaná částka 300,- Kč/ 1ks CD
Při platbě si zvolte libovolný variabilní symbol!
2. Svůj zájem o darování CD sdělte prostřednictvím formuláře na těchto stránkách nebo
     na e-mail: charitamisa@seznam.cz
– uveďte variabilní symbol platby na charitativní účet a den, kdy jste platbu provedli
– uveďte název a počet titulů, o jejichž darování máte zájem
– uveďte kontaktní údaje – jméno + přesnou doručovací adresu
CD je boží dar za Vaši pomoc Míše . Nepotvrzujeme obdržení platby, ta je vidět na transparentním účtu. Nepotvrzujeme objednávku, automaticky po připsání částky na účet jste v pořadníku a CD obdržíte  do 2 týdnů od připsání darované částky. Pokud se tak nestane, teprve potom nás kontaktujte. Za všechny finanční dary děkujeme!
Důležitá sdělení a související informace:
– veškerá osobnostní i majetková autorská práva a licence k CD jsou ve výlučném vlastnictví Jany Vorlíčkové (ochranná známka  Anie kartářka) –  autorky CD. Jakékoliv kopírování obsahu CD je bez písemného povolení zakázáno.
– celá finanční částka zaslaná na transparentní charitativní účet je bezezbytku věnována výhradně Michaele Zdráhalové
– veškeré náklady na výrobu, distribuci (poštovné a balné), jakož i práci charity spojené s rozesíláním darovaných CD jsou hrazeny autorkou CD-  Janou Vorlíčkovou – Anie

 

Jak pracovat s CD:

CD Harmonie duše

V naší hektické době je zhruba polovina lidí ve stresu. Prožívají každodenní úzkosti, přetížení a negativitu a toto stresové zatížení se dříve, či později odrazí i na energetickém a později i na fyzickém těle. 

Co to znamená stres?
Někdy prožíváme nadměrně stresující situaci, na kterou se nedokážeme adaptovat. Každý máme jinou odolnost proti stresu a proto můžeme odlišně reagovat. Pokud situaci nezvládáme, obvykle se to projeví v naší psychice, ale mnohdy reagujeme i tělesnými příznaky. Pokud se tyto fyzické projevy včas neřeší, tělo skutečně onemocní – je narušená imunita, hormonální rovnováha a člověk je ve spirále rozličných nemocí.  CD Harmonie duše nabízí příležitost jak  harmonizovat a zklidnit své tělo, svou mysl a duši

* krok po kroku bezpečně ve vědomém trénování zklidnění těla , kde čerpá ze zkušenosti  tzv. autogenního tréninku – tedy nácvik ve fyzické rovině 

* v druhé části meditace vede posluchače k očistě tzv. třetí oka a zprostředkovává čerpání  očistné a božské energie přímo  ze Zdroje , která bude proudit svou moudrostí tam, kam je potřeba. Tím dává tomuto produktu duchovní přesah. Opakovaný , nejlépe každodenní poslech a aktivní spolupráce  dovede každou bytost na cestu k lepšímu prožívání přítomnosti a zvládání životních překážek.

Doporučení :     být trpělivý! U úplných začátečníků (nikdy nemeditoval, nerelaxoval, necvičil jógu a pod) trvá nácvik ve fyzické rovině cca 3 měsíce každodenním cvičením,   u zkušenějších lidí 3 – 5 týdnů

* CD poslouchat do zvládnutí nácviku relaxace a tepla denně,  teprve po zvládnutí relaxace a vnímání klidu je možné nacvičovat přijímání energie ze Zdroje místem 3. oka (6. čakra). Přijímání „světla“ ze Zdroje je umožněno každé lidské bytosti. Nebraňte se této možnosti . Buďte připravení se stát „osvícenými“

Meditativních CD jsou na trhu desítky, stovky. Zde se jedná o jedinečnou cestu k duši, k samé podstatě, o cestě k pokání a k Bohu. Jedná se o transformaci života. Pokud vím, na ezoterickém a duchovním poli nikdo ještě nevydal dílo, které zavádí bytosti do minulosti, do bolestí v minulosti a dává šanci posluchači , který má nezpracované pocity viny a výčitky, aby je zcela přiznal, omluvil se v pokoře a poté přistoupil před Boha (Zdroj, Existenci, Bytí, Stvořitele) a učinil z hloubky duši a srdce pokání.

Pomocí CD učím lidi skutečnému usebrání, pokání a spojení s Bohem. Podle vlastních prožitků – viz můj autentický životní příběh  a mé uzdravení z těžkých nemocí – a zkušeností z letité profesionální práce s klienty – může každý dojít ke změně, ke své duši a k Bohu. Nemusí přitom vyhledávat ezoteroristy, šarlatány a slibovače zázraků. Světlo je v každém z nás…jen se rozvzpomenout!

Pokud máte v srdci něco jiného než lásku,musíte se toho zbavit. čistit….čistit….čistit…pak můžete být nejlepší verzí sama sebe!

Svou sílu má jen originální CD, neboť každé je zvlášť požehnáno  speciální modlitbou. Každý své CD chraňte a ponechte pro sebe jako symbol autentické snahy o pravdu, očistu a pokání.

Budu vás  provázet od začátku krok po kroku bezpečně v imaginaci do minulosti, kde se setkáte s těmi, komu se potřebujete omluvit i s těmi, kterým je nutné odpustit. Opakovaný poslech a aktivní spolupráce umožní emoční odblokování, vycházející z minulosti, vyrovnat se s lidmi z minulosti a tím se harmonizovat. Připravené dovede na cestu k pochopení, pokoře a lásce a potažmo k Bohu. Každému doporučuji si od počátku vést deník, neboť za  jednu práci s CD- 1 poslech (55 minut) je možné se omluvit 1 osobě a propustit negace 1 osobě. Ze začátku se omlouvejte osobám, které vám samy naskočí. Poté pokračujte vědomě a plánovitě s prací na bazálních – základních lidech – matka, otec, sourozenec, expartneři, kolegové, pachatelé, atd po linii času až po přítomnost.

Pokud vám sama naskočí osoba, které máte opustit (nebo si to dáváte do svého předsevzetí) a při 1. poslechu a usebrání vám to nejde ze srdce , nenuťte se do toho . Důvod je prostý, nechápete příčinu, proč vám někdo tak moc uškodil, ublížil a tak nedovedete tuto kapitolu života uzavřít. Zde doporučuji osobní sezení se mnou nebo konstelace, info viz „akce“.

Omlouvat a odpouštět lze samozřejmě osobám živým, ale především neživým. Protože tam již není jiná šance, jak se s bolestí či výčitkou vyrovnat jinak. Omlouvat se doporučuji i potratům a duším z interrupcí – často toto ženy vytěsňují a popírají. Proces transformace je pro lidi na začátku duchovní cesty na několik let, pro pokročilejší na spousty měsíců. Nedoporučuji proces uspěchat např. každodenní poslechem. Optimální je 2 x měsíčně.

S láskou a pokoru Váš průvodce na cestě z minulosti Anie

Odkaz na Míšu, která je velká bojovnice i přes svůj handicap . Je také kmotrou CD Harmonie duše z 11/2017.

https://www.facebook.com/misa.zdrahalova.9

Děkujeme!  

Za všechny i dobrovolné dary děkujeme!

Objednávka