Pomáhám

Pomáháme handicapované ženě

     1. CD Most z minulosti + 2. CD Harmonie duše 

CD je boží dar a proto je pro mé klienty a další lidi toužící po míru a Bohu zdarma! 
Odběr je možný osobně při konzultacích a akcích v jakémkoli dostupném množství.

 

Jak pracovat s CD:

CD Harmonie duše

V naší hektické době je zhruba polovina lidí ve stresu. Prožívají každodenní úzkosti, přetížení a negativitu a toto stresové zatížení se dříve, či později odrazí i na energetickém a později i na fyzickém těle. 

Co to znamená stres?
Někdy prožíváme nadměrně stresující situaci, na kterou se nedokážeme adaptovat. Každý máme jinou odolnost proti stresu a proto můžeme odlišně reagovat. Pokud situaci nezvládáme, obvykle se to projeví v naší psychice, ale mnohdy reagujeme i tělesnými příznaky. Pokud se tyto fyzické projevy včas neřeší, tělo skutečně onemocní – je narušená imunita, hormonální rovnováha a člověk je ve spirále rozličných nemocí.  CD Harmonie duše nabízí příležitost jak  harmonizovat a zklidnit své tělo, svou mysl a duši

* krok po kroku bezpečně ve vědomém trénování zklidnění těla , kde čerpá ze zkušenosti  tzv. autogenního tréninku – tedy nácvik ve fyzické rovině 

* v druhé části meditace vede posluchače k očistě tzv. třetí oka a zprostředkovává čerpání  očistné a božské energie přímo  ze Zdroje , která bude proudit svou moudrostí tam, kam je potřeba. Tím dává tomuto produktu duchovní přesah. Opakovaný , nejlépe každodenní poslech a aktivní spolupráce  dovede každou bytost na cestu k lepšímu prožívání přítomnosti a zvládání životních překážek.

Doporučení :     být trpělivý! U úplných začátečníků (nikdy nemeditoval, nerelaxoval, necvičil jógu a pod) trvá nácvik ve fyzické rovině cca 3 měsíce každodenním cvičením,   u zkušenějších lidí 3 – 5 týdnů

* CD poslouchat do zvládnutí nácviku relaxace a tepla denně,  teprve po zvládnutí relaxace a vnímání klidu je možné nacvičovat přijímání energie ze Zdroje místem 3. oka (6. čakra). Přijímání „světla“ ze Zdroje je umožněno každé lidské bytosti. Nebraňte se této možnosti . Buďte připravení se stát „osvícenými“

Meditativních CD jsou na trhu desítky, stovky. Zde se jedná o jedinečnou cestu k duši, k samé podstatě, o cestě k pokání a k Bohu. Jedná se o transformaci života. Pokud vím, na ezoterickém a duchovním poli nikdo ještě nevydal dílo, které zavádí bytosti do minulosti, do bolestí v minulosti a dává šanci posluchači , který má nezpracované pocity viny a výčitky, aby je zcela přiznal, omluvil se v pokoře a poté přistoupil před Boha (Zdroj, Existenci, Bytí, Stvořitele) a učinil z hloubky duši a srdce pokání.

Pomocí CD učím lidi skutečnému usebrání, pokání a spojení s Bohem. Podle vlastních prožitků – viz můj autentický životní příběh  a mé uzdravení z těžkých nemocí – a zkušeností z letité profesionální práce s klienty – může každý dojít ke změně, ke své duši a k Bohu. . Světlo je v každém z nás…jen se rozvzpomenout!

Pokud máte v srdci něco jiného než lásku,musíte se toho zbavit. čistit….čistit….čistit…pak můžete být nejlepší verzí sama sebe!

Budu vás  provázet od začátku krok po kroku bezpečně v imaginaci do minulosti, kde se setkáte s těmi, komu se potřebujete omluvit i s těmi, kterým je nutné odpustit.  Připravené dovede na cestu k pochopení, pokoře a lásce a potažmo k Bohu. Každému doporučuji si od počátku vést deník, neboť za  jednu práci s CD- 1 poslech (55 minut) je možné se omluvit 1 osobě a propustit negace 1 osobě. Ze začátku se omlouvejte osobám, které vám samy naskočí. Poté pokračujte vědomě a plánovitě s prací na bazálních – základních lidech – matka, otec, sourozenec, expartneři, kolegové, pachatelé, atd po linii času až po přítomnost.

Pokud vám sama naskočí osoba, které máte opustit (nebo si to dáváte do svého předsevzetí) a při 1. poslechu a usebrání vám to nejde ze srdce , nenuťte se do toho . Důvod je prostý, nechápete příčinu, proč vám někdo tak moc uškodil, ublížil a tak nedovedete tuto kapitolu života uzavřít. Zde doporučuji osobní sezení .

Omlouvat a odpouštět lze samozřejmě osobám živým, ale především neživým. Protože tam již není jiná šance, jak se s bolestí či výčitkou vyrovnat jinak. Omlouvat se doporučuji i potratům a duším z interrupcí – často toto ženy vytěsňují a popírají. Proces transformace je pro lidi na začátku duchovní cesty na několik let, pro pokročilejší na spousty měsíců. Nedoporučuji proces uspěchat např. každodenní poslechem. Optimální je 2 x měsíčně.

S láskou a pokoru Váš průvodce na cestě z minulosti Anie

Odkaz na Míšu, která je velká bojovnice i přes svůj handicap . Je také kmotrou CD Harmonie duše z 11/2017.

https://www.facebook.com/misa.zdrahalova.9

charitativní účet Míši 2001430802 / 2010, IBAN: CZ 3620100000002001430802

Děkujeme!