Telefonní konzultace

Konzultace, pomoc bez cestování

 Telefonická konzultace  i  víkendy

stejně kvalitní služba jako v osobním kontaktu z pohodlí domova bez dalších výdajů na cesty a časových ztrát

   vhledy (výklad karet) na vaše otázky –  20 minut / 1.500 Kč  

   konzultace, rozbory – 45 minut / 2.800 Kč , delší dle domluvy 

   

Dle potřeby zašlete částku na účet 193666609/0600 +  VS (variabilní symbol k platbě) vaše telefonní číslo , v pozn. křestní jméno + datum narození +  př. rozmezí  času konzultace, kdy mohu volat (dopol, odpol, po 17h, mezi 14 – 17h a podobně).

Po došlé platbě bude klient  co nejdříve kontaktován.

* Výklad karet   je vhled  „teď a tady“ na danou  situaci a na budoucí vývoj –  jak daná situace dopadne, zdali je možné tuto situaci nebo výsledek zvrátit , zmírnit + co je vhodné pro to udělat.

Karty napoví jak se nejlépe rozhodnout a vyřešit současnou záležitost.

Jak Vás daná osoba vnímá a co k Vám cítí.
Zdali Vaše přání a touhy, tak jak si přejete, mohou a budou naplněny.

Na konkrétní otázku co nejkonkrétnější odpověď, která je  v dané chvíli k dispozici pro nejlepší dobro tazatele.

Pokud nejsou děje karmické či osudové, vše řečené je pravděpodobný vývoj a  tendence za předpokladu, že tazatel nezmění svůj postoj, myšlení, emoce, víru, chování a energie. A to již je jen na mých klientech, na jejich vůli.

Odpovědi, vhledy, rozbory jsou naprosto přesné.  Odpovědi – vzkazy , které se váží k položené otázky jsou platné „teď a tady“…a budou platit do doby, dokud se záznam nepřepíše, nezmění vlivem např. změny postojů, nabalení karmy, odčistění karmy, apod.!

Kronika Ákáša – kniha osudů bytostí 

Ákášické záznamy jsou energetické záznamy o každé duši a jejích minulých životech. Díky  záznamům existuje možnost nahlédnout do prvotní příčiny každého problému – ať nemoci, finance, vztahů , atd. Díky pochopení prvotní příčiny problému a následnému probouzení a pochopení dochází přirozeně ke změně myšlení, chování,  postojů a lze zcela změnit život.  Duchovní a mentální klíč  ke knize osudů  a možnost číst z Ákáši mají jen vyvolení. Zde v Univerzu je  jediná léčebná energie – světlo a láska . Upozorňuji, že v Ákáše nejsou  zapsány detaily jako  jména budoucích partnerů, adresy, čísla do Sportky, apod. Tato služba je určena  k zprostředkování dostupné  informace o vašem Žití a Bytí.

Písemné věštby jsou zrušené. Pokud se přesto klient dožaduje  písemné odpovědi  – pak cena stejná jako za telefon 1.500 Kč za 1 otázku emailem.