on-line - videohovor nebo osobně

Sezení on- line /  terapie osobní

Služba pro klienty, kteří chtějí být tvůrci svého života, potřebují si zpracovat svá témata, problémy

- čekací doba cca 2 - 3  měsíce u balíčku sezení / terapií 

-  jednorázové sezení 90 minut je expres do 48 hodin 

  Objednávka:

1) vyplňte formulář dle potřeby 

2) zašlete zároveň s tím platbu  na účet 193666609/0600 + VS telefonní číslo + poznámka u plateb: křestní jméno + datum narození klienta . 


* expres terapie - poskytne se jakýkoli den 8 - 19 hodin do 48 hodin


VIP péče: osobní sezení - provázení - konzultace - terapie Praha / Olomouc

 3 hodiny / 15. 000 Kč 

Klient je kontaktován po příchodu platby do 48 hodin - domluvíme termín, který bude vyhovovat.  


U balíčku sezení je klient kontaktován po cca 2 měsících - pár dní před nabídkou volného termínu. Objednávám max. 2 - 3 dny předem.

Pokud objednávka nebude uhrazena do 2 dnů - zakázka se stornuje.


Konzultují se situace a stavy, které vyžadují provázení, podporu, nasměrování, analýzu, zpracování.

- při vstupním sezení se stihne životní příběh a část analýzy

- u dalších sezení se postupuje krok po kroku strukturovaně dle erudovaného protokolu.

 Problém nemá  řešení na úrovni, na které se ukazuje a proto je potřeba průvodce.  

Rozklíčujeme podstatu problému, kdy bude jasné, proč problém nastal a jak ho vyřešit !

Pracuji dle erudovaného protokolu "mentální mapování kořenových příčin" a jeho náprava, nacházení cesty a východiska ze zacykleného stavu.

Doplňkem k této práci je  systemická konstelace https://www.aniekartarka.cz/konstelace/Obchodní podmínky  :

Smluvený čas konzultace se stává závazným prostřednictvím telefonu, e-mailu.

Objednáním služby přijímá klient tuto část obchodních podmínek.

Potřebuje -li klient změnit čas konzultace více než 24 hodin učiní tak opět výhradně emailem (ne sms) - dostane nabídku dalšího termínu .

V případě, že klient zruší i tento náhradní termín a to kdykoli či nebude-li Klient v tomto termínu zastižen, bude účtován 100% storno poplatek (tj. platba nebude vrácena).

Ruší-li klient čas konzultace méně než 24 hodin před domluveným termínem nebo není dostupný na domluveném kontaktu ve sjednaném čase konzultace , je účtován 100% stornopoplatek.

Pokud nebude klient kontaktován po avizované čekací době - reklamuje  po uplynutí 3 měsíců od data zaplacení služby emailem včetně údajů viz https://www.aniekartarka.cz/obchodni-podminky/. Dle VOP mám měsíc na vyřízení reklamace.