Terapie - analýzy

Sezení - terapie 

                      " chci si zpracovat - dávám zakázku" 

       vstupní sezení - nový klient 2 hodiny / 5.000 Kč

               další sezení  90 minut / 4.000 Kč 

- probíhá na přání klienta - telefonicky nebo videohovor WhatsApp, Skype                     

- čekací lhůta max. 7 dní , sezení v době 9 - 17 hodin

Objednávkou je platba na účet 193666609/0600 + VS telefonní číslo + poznámka u plateb: křestní jméno + datum narození klienta . Klient je kontaktován po příchodu platby telefonicky dle pořadí došlých plateb. 

Konzultují se situace a stavy, které vyžadují rozhovor, úlevu, podporu, nasměrování, analýzu, zpracování.

U chronických problémů bude potřeba opakované sezení  ! 

Opakované sezení je vhodné u klientů, kteří se v životě ztratili , zacyklili nebo mají více problémů. 

Společně najdeme řešení vašeho chronického problému, trápení.

Rozklíčujeme podstatu problému takovým způsobem, že vám bude jasné, proč nyní problém nastal a jak ho vyřešit ze světského nebo duchovního pohledu.

1. světský pohled - jedná se o rozbory dle erudovaného protokolu "mentální mapování kořenových příčin" a jeho náprava, nacházení cesty a východiska ze zacykleného stavu, vytažení stínu na světlo.

2. duchovní aspekt - veškeré záležitosti - křivdy, nespravedlnost, zklamání pojmeme dle duchovních učení, přerámujeme přístup a vysvobodíme se z kruhu nevědomí.

Poskytované služby jsou konzultacemi v oblasti osobního rozvoje a duchovního - spirituálního charakteru s využitím metafyzických metod , které ovládám. 

Služby nenahrazují lékařskou péči, jen ji duchovně doplňují!