Transformační duchovní skupina

Slouží k osobnímu a duchovnímu rozvoji 

Průvodcem na cestě k poznání, vědění a učení je Anie .

Máte-li zájem  stát se členem  uzavřené  skupiny , získat  cenné zkušenosti a poznání , ulehčit si cestu z karmického kruhu utrpení , cokoli pochopit, přijmout nebo zpracovat , osobně se setkávat -   vstupte do skupiny! 

Členem skupiny se může stát pouze klient -   konzultace za poslední 4 roky  (tedy ne věštba po emailu, účast na semináři - ale  konzultace v min. délce 20 minut a více - pokud zatím neproběhla , nejprve si ji objednejte viz Konzultace

Vstup do skupiny prvních 6 měsíců / 3.500 Kč , pokračování 3.000 Kč/ 6 měsíců na účet 193666609/0600.

Pokud klient včas neprodlouží členství, je mu odepřen přístup ke službě vypršením 6 měsíců od zaplacení . Klient si dobu 6 měsíců hlídá sám. Dobu členství  v případě zájmu opětovně s časovým předstihem objednává platbou, již nevyplňuje žádný formulář. V případě nejasností, dotazů mě kontaktujte emailem.

Neplaťte jiné částky než jak jsou aktuálně nastavené - např. členství na rok, kumulace s další službou, apod.

Postup pro nového člena, kdy podmínkou vstupu je min. jedna konzultace od roku 2016:  

1. Klient   vyplní formulář - viz níže 

2. Zašle platbu na 193666609/0600 + VS telefonní číslo, pozn. vaše jméno+ datum naroz

    Pokud není služba zaplacena do 3 dnů - objednávka zaniká. 

Po splnění těchto podmínek a akceptaci  je možná  registrace  pro odběr zamčených informací : Registrace uživatele


* V případě výslovného pokynu Klienta k zahájení služby před dobou k odstoupení od smlouvy zaškrtnutím pole IHNED v objednávkovém formuláři, bude povolena registrace člena  bez zbytečného odkladu do 24 hodin . Nedá-li Klient tento výslovný pokyn, bude mu přístup povolen až po 14 dnech ode dne uzavření smlouvy. Více informací najdete ve Všeobecných obchodních podmínkách!