Videa pro členy - Videa nejsou určena pro veřejnost! Nesdílejte!!! 

Anketa pro členy: 

Jaké téma přednášky by vás aktuálně zajímalo? O čem byste chtěli aktuálně mluvit?

Prosím vyplňte formulář a buďte aktivní....


Přednáška 7.12.2021

Tranfromace vědomí - audio 

přednáška 1.díl - úvod teorie

2. audio díl - praxeShrnutí teorie o částech ega - tzv. vnitřních osobách:

Lidská duše se organizuje do struktury, která se skládá z částí vědomých a nevědomých, osobních Já a neosobních částech - stíny a světlo tedy tzv. stíny a božské.

Každá osobní část Já je individuální osoba, která má svou vůli a cíle, prožívání a emoce, projevy a vyzařování, myšlení a uvažuje ve vzorcích. Má vlastní typickou, někdy však netypickou řeč a je zcela samostatná!

Pro zjednodušení můžeme části pojmenovat na tzv. vnitřní dítě, dospělý a vnitřní kritik - rodič.

Každý člověk - bytost má vlivem vnějších okolností, výchovy a zážitků tzv. hlavní hlas, netuše že v něm hovoří další zástupy částí ega.

Valná většina lidí cca 97% lidí je nevědomých - tzn. neznají své vnitřní části, tudíž ani neví, co chtějí a proč se jim vrací jejich problémy.

Základní popis částí - vnitřních hlasů :

1. vnitřní dítě - od prenatálu do smrti

Chce: hrát si, potřebuje péči, podporu, ujištění, ale i řád

Typické projevy: + radost, hravost, nadšení

 - vztek, strach - nejistota, obrana, odpor, sebelítost

Typická řeč: "bych" nebo pasivita, urážení se

2. dospělý - u psychicky zdravého jedince bez traumat či po léčbě by to měl být hlavní hlas!!!

Chce : pracovat, milovat a sexovat, přebírá plnou zodpovědnost za život včetně rozhodování

Typické projevy:  stabilita, sebedůvěra, klid, rozum, 

pozor : i dospělý se může naštvat, plakat když je proč

Řeč: asertivita - prosazení se - "Chci - potřebuji- dělám nebo Nechci - nepotřebuji - nedělám"  nebo nereaguji

3. vnitřní rodič - kritik - někdy "soudce"

Chce: + ochraňovat, opatrovat, podporovat a vychovávat své děti, ev. mladší sourozence, ev. v práci rozhoduje pokud je nadřízený

Záporné projevy : rozkazuje, kritizuje, kárá, moralizuje, soudí, hodnotí, trestá, deptá, nadřazuje se a zlobí, pokud není po jeho.

Typické emoce: + mateřská láska a péče, soucit, ochrana,

- zápor : panovačnost, zlost, násilí, odtažitost

Řeč:  musíš - musím, nesmíš - nesmím, agresivita, manipulace, zákazy a příkazy


Ego - má spoustu částí a podvědomí hodně vrstev .

 Máme i 2 neosobní části a to je božské a démonické čili naše stíny.

Božská část nemá ego...je naprosto odosobněná a má ji každý. 

Ne každý ovšem toto božské má aktivováno a rozvíjeno. 

BOŽSKÉ je vědomé odevzdání naší vnější i vnitřní existence Vůli Boha. Vědomě nabízíme naše tělo, sílu, mysl, srdce, duši a veškeré naše schopnosti Nejvyššímu k Jeho službám. Pokud dokážeme bez přestání nabízet svou individuální vůli a svou aspiraci Nejvyššímu, potom naše lidské ego je osvíceno. Když je ego osvíceno, máme pocit své opravdové jednoty s nejvyšším Světlem. Máme-li jednotu s tímto Světlem, záříme-li tímto světlem tou největší intenzitou, které jsme schopni, nemůže do nás vstoupit omezení.

Stín - opak "božské části" - stín- zvíře - vnitřní démon

Složku vnitřního démona neboli zvířete či stínu má každá lidská bytost.

Démon - stín je tma a zlo a posedlost v nás!

Je potřeba jej poznat a seznámit se s tou části a tím jej integrovat do svého vědomí, aby bytost byla tzv. celistvá. Vše ve vesmíru je duální - tedy černá-bílá, tma-světlo, zlo - dobro.

Pokud potlačujeme nebo nechceme akceptovat tuto část, pak se může stát, že nás pohltí, zválcuje a zcela bude okupovat naše vědomí.

Příklad bytosti, kde vyhrála tato část: vrah, pedofil, sadista či jinak sexuálně zvrhlý jedinec, závislý na drogách, alkoholu, hracích automatech, apod. - jistě víte, komu se říká "lidská zrůda". 

Vězte, že v každém člověku je tato anomální - zvířecí část, ovšem části dospělý a rodič mají svědomí a vyhrát mu nedovolí. Této části se nejde zcela zbavit - je v ní obsažen archetyp démona a rodová linie zla. Proto není správné tuto část potlačovat, negovat a popírat ale poznat , přijmout a učinit s ní tzv. Protokol - pakt o vzájemném neútočení. Tato část se může hodit v případě, že vás bude někdo ohrožovat na životě ( nebo vaše dítě) a vy v rámci obrany prostě zabijete. Nezabíjela ovšem některá z vědomých části, ale právě Zvíře - stín ve vás. Proto se doporučuje jej krmit...nabídnout tu a tam něco za protislužbu - např. čokoládu, cigarety, víno, apod.


Hexagram z mědi - nejsilnější amulet na trhu pro ochranu a očistu! 

- ochranná známka Anie kartářka 

  cena : 700 Kč / 1 kus

K odběru : 1. osobně v Praze - bez balného a poštovného + jakékoli množství CD zdarma 

2. poštou - vyplňte závaznou objednávku 

* Pokud objednáváte více kusů, uveďte jednotlivé jména + data narození. Komplet balíček zašlu na 1 adresu cca do 2 týdnů. 

** K zásilce mohu přidat tituly CD Most z minulosti + Harmonie duše  zdarma.

Celou zásilku zašlu doporučeně. 

Každý amulet bude aktivován individuálně pro konkrétní osobu!

Tento amulet je základním hermetickým symbolem života, vyjadřuje tajemství vesmírné rovnováhy .Šesticípá hvězda je silným a mocným ochranným symbolem a navazuje spojení s universem a přitahuje pozitivní energie, které posilují naši vůli a aktivují v lidech samočistící schopnosti. Vyrovnává sílu protikladů, uvádí organismus do rovnováhy a dobré pohody. Organismus dostává podnět k očistnému procesu, ochrana před patologickými jevy - např. geopatogenní zóny, černá magie - prokletí, vměšování, vampýři, apod

3) na účet 193666609/0600 zašlete částku za každý kus - 700 Kč + 90 Kč  poštovné a balné , pozn. celé jméno 

( tzn. 790 Kč / 1 ks, 1490 Kč/ 2 kusy ), CD jsou zdarma 

Upozornění: Nejde o obchodní produkt, nevztahují se proto na něj obchodní podmínky. 

Veškerý zisk bude věnován na dobročinné účely pro potřebné .


1. video - motivační natočeno leden 2021

2. video - Proč Bůh někoho vyslyší v jeho žádosti, někoho ne...

3. video - Přednáška o zdraví

Archetypy - připravuji přednášku cca únor 2022

Asertivita - tabulka způsobů komunikace - připravuji přednášku cca únor-březen 2022

Desatero základních asertivních práv

Máme právo :
1. sami posuzovat své chování a city a být za ně odpovědni.
2. nenabízet žádné omluvy a výmluvy ospravedlňující naše chování.
3. posoudit, zda a nakolik jsme zodpovědní za řešení problémů druhých lidí.
4. změnit svůj názor.
5. říci: "Já nevím."
6. být nezávislí na dobré vůli ostatních.
7 dělat chyby a být za ně zodpovědní.
8. dělat nelogická rozhodnutí.
9. říci: "Nerozumím."
10. říci: "Je mi to jedno." 
Máte právo někdy být neasertivní.

Devatero komunikace

1. Nechte si své nevyžádané rady pro sebe
Když chcete někomu poradit, zeptejte se ho nejdříve, zda o vaše rady stojí. Pouze tak máte šanci, že vaše rady padnou na úrodnou půdu. Zkuste se třeba zeptat takto: "Zajímalo by tě, jak to dělám/řeším já?" nebo "Chceš znát můj názor?"

2. Dávejte stručné instrukce
Když potřebujete dát někomu instrukce, buďte konkrétní, jasní a struční. V tomto případě platí, čím méně, tím lépe! Čím více informací člověk dostane, tím větší pravděpodobnost, že je zapomene nebo splete. Ideální je zaznamenat instrukce na papíře.

3. Když vás nebo vaši práci někdo kritizuje, nevysvětlujte.
Raději si výtky v klidu poslechněte a sami pro sebe se rozhodněte, zda jsou oprávněné nebo neoprávněné. Pokud to situace vyžaduje, sjednejte nápravu. Činy jsou lepší než slova .

4. Držte své slovo a buďte důslední
Když neustále vyhrožujete, že něco uděláte nebo neuděláte, ale nikdy se to nestane,vaše slovo ztrácí váhu a vy respekt ostatních.

5. Respektujte, když vám někdo nevyhoví
Pokud žádáte někoho o laskavost, je jeho výsostné právo vám nevyhovět a vy byste to měli respektovat. Hodně lidí se v takové situaci naštve a vymýšlí odplatu.

6. Zkuste neoplácet
Někdy to může být těžké, ale je dobré toto nutkání vydržet. Ti, kteř íto nevydrží a oplácí, se často dostanou do začarovaného kruhu nekončících odplat, který produkuje pouze nepříjemné pocity. Je lepší někomu říci, co vám vadí a požádat o změnu chování, než něco oplatit.

7. Soustřeďte se na vyřešení problému a NE na hledání viníka.
Toho stejně asi nenajdete, protože každý má své důvody a argumenty. Raději se soustřeďte na vy řešení problému a na to, jak podobným situacím předcházet.

8. Připusťte i jiné řešení
Nemusí být všechno přesně podle vás. K cíli vedou různé cesty a je dobré ostatní nechat, ať si vyberou tu svou, i když se vám úplně nelíbí.

9. Podívejte se na problém očima protistrany
Řešíte nějaký konflikt? Zkuste se na problém podívat očima protistrany. Možná vám ledacos dojde. A když si dáte opravdu práci, máte velkou šanci pochopit, proč druhá strana jedná tak jak jedná a můžete najít společné řešení.

Karmická čísla - karma sestupuje do hmoty:

1 - izolace, samota

2 - vztahy , závislosti

4 - ztráty majetku, zdraví, vztahů, lidí (přicházíš o to, co ti nenáleží - karmické tresty)

7 - citové utrpení, rozchody + odchody, podvody, nemoci - karmické zkoušky

8 - vyrovnání dluhů karmy, co si zasadil - to sklízíš , odplata, soudy,

Když vyrovnáš , odpustíš a omluvíš se přichází

Dharma (dobrá karma - odměny a osudové zvraty) 

To je transformace duše a života! To je cesta k osvobození ze začarovaného kola Karmy! 

Karma: 

před inkarnací na zem si duše a vyšší řád stanovuje karmické úkoly- zkoušky, tresty, zátěže, čas, kdy a jak a s kým budeme karmu prožívat, pykat, splácet dluhy. Osud, neboli vyšší moc nám dá k tomu do vínku osudové situace a zlomy v přesně dopředu daný čas a místo. Svou knihu života dopisujeme sami svými skutky a vytváříme budoucnost a tvoříme svou karmu . Proto tedy ovlivňuje naše chování a postoje i osud. Pokud jste ochotni přijmout zodpovědnost a chcete změnit situaci, chcete jít správnou cestou duchovní i světskou, pak měníte kvalitu svého života, potažmo svých potomků a dalších blízkých lidí.