Blog

Pokud je bytost, která ověřitelně umí načítat lidské osudy, pak většinou tvrdí, že čerpá informace z Ákášické kroniky..

"Zdroje" jsou označení věcí, činností, vztahů, našich vnitřních kvalit, které nás posilují, přinášejí nám potěšení, vyvolávají v nás pocit bezpečí . Zdroje nám přinášejí radost, energii, zakotvení, sílu a pocit smyslu.

Žádný etický kodex pro poradce, věštce a proroky nikdo nevydal. Každý pracuje dle svého uvážení a svědomí.

Anie, v oblasti ezoteriky a osobního rozvoje se pohybuješ dlouho. Kolik je to let a jak bys pro začátek i popsala vztah mezi lidmi, kteří se s různými učeními v duchovní oblasti zabývali intezívněji, ke svým posluchačům a čtenářům? A jak to dle tvého pozorování vypadá dnes, když to srovnáš se svými začátky?

Neexistuje zlo, které nás může ovlivňovat a ovládat mimo nás!

Tento článek jsem se rozhodla napsat pro ty, kteří se cítí ukřivděni , že nabízím svou erudovanou pomoc a služby za předem sjednanou cenu.

Duchovní průvodce coby člověk z masa a kostí je člověk, který se inkarnoval vícekrát než ostatní. Pamatuje počátek věků. Záhy vlivem okolností si to uvědomuje.

O závislosti

08.07.2022

Většina lidí se setkala v životě se závislostí.