Potřebujete pomoc?  Radu?  Informace?  Útěchu? Sdílení? Podporu?    Jsem tu pro vás každý den...

pohotovost  po telefonu   

do 48 hodin expres 


každý den v týdnu   9 - 19 hodin 

predikce - věštby - výklad karet : do 20 minut / 900 Kč  

U této služby jde pouze o prostý výklad karet, případně věštbu z karet. Tedy tazatel pokládá připravené otázky a karty coby divinační pomůcka dává odpovědi, případně  diagnostiku stavu. Jde o načtení situace "teď a tady" , tedy z čeho vycházíme a co se stane, když ... 

Objednávkou je  platba předem na účet 193666609/0600 + VS telefonní číslo + poznámka u plateb: křestní jméno + datum narození klienta (s kým budu konzultovat), preferovanou dobu = dopol, odpol nebo slovo KDYKOLI, IHNED.

Pokud klient použije tzv. "okamžitou platbu" - částka se připíše na účet ihned a to i o víkendu.

Pokud odesílá klient platbu běžným příkazem k úhradě - platba se připíše následující pracovní den


 Konzultace - poradenství - terapie  :  

45 minut  / 1.500 Kč   - 90 minut / 3.000 Kč (možnost videohovoru WhatsApp)

U této služby se konzultují situace a stavy, které vyžadují rozhovor, úlevu, podporu, nasměrování. Jde tu o soulad mezi světským Žitím a duchovním stavem Bytí. 

Společně najdeme řešení vašeho problému, trápení nebo odpovědi na otázky - vztahy, práce, zdraví , karmická zátěž, sebepojetí, trápení - ztráta smyslu životu, existenciální krize, vyhoření, nesmíření se situací, jiný chronický či akutní problém.

Nasměruji vás k řešení, pomohu se rozhodnout v souladu s duší .

K hledání odpovědí , informací používám moudrost zažitého a poznaného, orákulum a mentální napojení.

Objednávkou je vždy platba předem na účet 193666609/0600 + VS telefonní číslo + poznámka u plateb: křestní jméno + datum narození klienta (s kým budu konzultovat).

 Pokud klient použije tzv. "okamžitou platbu" - částka se připíše na účet ihned a to i o víkendu.

Pokud odesílá klient platbu běžným příkazem k úhradě - platba se připíše následující  pracovní den. 


Klient je kontaktován  po příchodu platby telefonicky do 48 hodin od připsání platby na účet poskytovatele. 

  Pokud telefonní hovor nezvedne, nebo je obsazen  zasílám sms.  Pokud nebude klient kontaktován dle avizované doby, napíše email - platba se nemusela připsat, nebo se nesprávně uvedl VS - telefonní číslo.

Pro výklad karet platí :

Mé výklady jsou teď a tady. Netrefuji a nehádám - načítám morfoinformační pole bytostí!

Výklad karet do budoucnosti není neměnné dogma! Pokud nejsou děje osudové, vše řečené je vývoj, tendence a směr, za předpokladu, že klient nezmění svůj postoj, myšlení, emoce, víru, chování a energie. Predikce jsou max. do 1 roku.

Poskytovatel služby výslovně nesouhlasí, aby byl při poskytování služeb - konzultace  pořizován klientem či třetí osobou audiozáznam či bylo prováděno jakékoliv obdobné zaznamenávání telefonických hovorů. 

 Klient si řečené může průběžně zapisovat.


Poskytované služby jsou konzultacemi v oblasti osobního rozvoje a duchovního - spirituálního  charakteru s využitím metafyzických a ezoterických metod a pomůcek. 

Poskytované služby  nenahrazují lékařskou péči. Služby mohou býti doplňkem na životní cestě, kdy pouze světské je nedostatečné! 

Nenesu odpovědnost k žádné osobě tím, že podám  duchovní radu, informaci či doporučení. Konzultace jsou informační - o svém životě rozhoduje klient!

Mám zájem pomoci každému klientovi, který se na mě obrátí. Jsem k dispozici v rámci mých  pravidel. Zdarma ani se slevou se služby neposkytují - není na to kapacita.