On-line - telefonicky

Konzultace + výklad karet

 - čekací lhůta je nyní cca 6 - 8 týdnů

  30 minut / 1.500 Kč

Objednávkou je zaslaná platba na účet 193666609/0600, VS telefonní číslo, v pozn. pro příjemce -  křestní jméno + datum narození klienta, s kterým budu mluvit.

Pracovní doba pro tyto služby 10 - 18 h.

  Klient je kontaktován po uplynutí čekací doby podle pořadníku  , kdy si domluvíme termín, který bude vyhovovat .  Došlé platby nepotvrzuji. Klient čeká - je v pořadníku. 


Pohotovost - služba ihned

každý den 9 - 21 hod - klient je kontaktován okamžitě jak to bude možné ...včetně víkendů, svátků

 konzultace do 25 minut / 2. 500 Kč 

Objednávka služby je platba předem na účet 193666609/0600 + VS telefonní číslo + poznámka u plateb: křestní jméno + datum narození klienta! + "ihned" .

Platba zaslaná pomocí internetového bankovnictví tzv. "okamžitou platbou" se připisuje okamžitě i o víkendech, svátcích od 10 do 20.30 hodin. Běžnou platbou se částka připíše následující pracovní den v 10 hodin.

Po připsání platby kontaktuji klienta do 24 hodin - konzultace buď začne ihned, nebo se domluvíme na času, který bude vyhovovat.

Nemohu zaručit vámi preferovaný čas - mám další objednané klienty předem, další expres konzultace, celodenní semináře - konstelace , apod. Zaručuji expres konzultaci nejpozději do 24 hodin od připsání platby.


Jak služba probíhá?

Klient  mi na začátku sdělí, co potřebuje , buď klade 2 - 3 konkrétní otázky nebo chce probrat 1 téma. Čím konkrétnější otázku položí, tím konkrétnější je odpověď. 

Pokud váhá mezi dvěma či více řešeními zadá body...karty ukáží co je v osudu, či jaká volba je nejschůdnější či kam se situace ubírá nebo jak dopadne. 

Vždy musím vědět, o co klientovi jde, co by chtěl on sám.

Připravte si data narození osob, na které se budete ptát. 

Ptát se klient může 

 a) partnerství - vývoj vztahu, prognóza vztahu , zplození dítěte, svatba, zda se k vám partner vrátí, zda je věrný, atd. Jasně specifikujte na co přesně se ptáte! a jaké máte přání vy sami.

- ostatní vztahy

b) zdraví - vývoj všeobecně či vývoj konkrétní nemoci

c) práce - kdy změnit či cokoli konkrétně potřebujete

d) soudní spory, zkouška, atd.

e) diagnostika karmy, bioinformační pole a stav čaker

f) vaše cesta - co vás na ní čeká osudového, a zda jdete správně

g) cokoliv dalšího, ale jasně a srozumitelně

Doporučuji si připravit tužku a papír, vše si zapisovat a sluchátka, aby měl klient volné ruce

Pomocí dialogu a výkladu karet , diagnostice poskytuji nasměrování, pomoc s rozhodováním, doporučeními.

Predikce poskytuji do 1 roku, dále to je neproduktivní.

Klient se dozví  informace, které ví i zatím neví, neuvědomuje si je a budou přicházet v blízké budoucnosti, pokud situaci nezmění, nezvrátí. 

Pokud je klient  utrápený, zničený, nemocný, zacyklený, zmatený nebo bezmocný doporučuji spíše   https://www.aniekartarka.cz/terapie-koucink/


Výklad karet je vhled "teď a tady" na danou situaci a na budoucí vývoj - jak se daná situace bude vyvíjet, jak dopadne, zdali je možné tuto situaci nebo výsledek zvrátit , zmírnit + co je vhodné pro to udělat.

Karty napoví jak se nejlépe rozhodnout a vyřešit současnou záležitost. Jak Vás daná osoba vnímá a co k Vám cítí. Zdali Vaše přání a touhy, tak jak si přejete, mohou a budou naplněny.

Na konkrétní otázku co nejkonkrétnější odpověď, která je v dané chvíli k dispozici pro nejlepší dobro tazatele.

Netrefuji, ani nehádám...dokonale na 99% věštím osud nebo dávám vhled na situaci. 

Pokud nejsou děje karmické či osudové, vše řečené je vývoj a tendence za předpokladu, že tazatel nezmění svůj postoj, myšlení - vzorce, emocionální schémata, víru, chování a energie. A to již je jen na mých klientech, na jejich vůli a ochotě na tématu pracovat v terapiích , apod.

Odpovědi, vhledy, rozbory jsou naprosto přesné. Odpovědi - vzkazy , které se váží k položené otázce jsou platné "teď a tady"...a budou platit do doby, dokud se záznam nepřepíše, nezmění vlivem např. změny postojů, terapií, konstelací, nabalení karmy, odčistění karmy, apod.!

Poskytované služby jsou konzultacemi v oblasti osobního rozvoje a duchovního - spirituálního  charakteru s využitím metafyzických  metod a pomůcek. 

Služby nenahrazují lékařskou péči, jen ji duchovně doplňují!

Mám zájem pomoci každému klientovi, který se na mě obrátí. 

Jsem k dispozici v rámci mých  pravidel. Cena je uvedená za poskytnutý čas, ne za službu jako takovou.


Obchodní podmínky - storno služby :

Smluvený čas konzultace se stává závazným prostřednictvím telefonu, e-mailu.

Objednáním služby přijímá klient tuto část obchodních podmínek. 

Potřebuje -li klient změnit čas konzultace více než 24 hodin učiní tak opět výhradně emailem (ne sms) - dostane nabídku dalšího termínu .

V případě, že klient zruší i tento náhradní termín a to kdykoli či nebude-li Klient v tomto termínu zastižen, bude účtován 100% storno poplatek (tj. platba nebude vrácena).

Ruší-li klient čas konzultace méně než 24 hodin před domluveným termínem nebo není dostupný na domluveném kontaktu ve sjednaném čase konzultace , je účtován 100% stornopoplatek.

Pokud nebude klient kontaktován po avizované čekací době - reklamuje emailem včetně údajů viz https://www.aniekartarka.cz/obchodni-podminky/

Platby v cizí měně nepřijímám. 

 Do ciziny - platba v Kč, přes WhatsApp, Skype  pouze v režimu "pohotovost".

Pokud jste ze Slovenska doporučuji dobrou slovenskou psycholožku nebo věštce z vaší země. 

Kontakt : psycholog.konzultace@seznam.cz.