Potřebujete radu?  Informace?  Útěchu? Sdílení? Podporu?   

expres výklad karet on-line - 20 minut / 1.000 Kč 

Objednávkou je  platba předem na účet 193666609/0600 + VS telefonní číslo + poznámka u plateb: křestní jméno + datum narození klienta (s kým budu mluvit)

Klient je kontaktován po příchodu platby telefonicky do 48 hodin od připsání platby na účet .

Z důvodu přetížení nyní nelze poskytnout konzultace okamžitě !

Jak konzultace probíhá?

Tazatel pokládá připravené otázky max. 3   a karty coby divinační pomůcka dává odpovědi, případně diagnostiku stavu. Jde o načtení situace "teď a tady" , tedy z čeho vycházíme a co se stane, když ...

Pro výklad karet platí : výklady jsou teď a tady. Netrefuji a nehádám - načítám morfoinformační pole bytostí!

Výklad karet do budoucnosti není neměnné dogma! Pokud nejsou děje osudové, vše řečené je vývoj, tendence a směr, za předpokladu, že klient nezmění svůj postoj, myšlení, emoce, víru, chování a energie. Predikce jsou max. do 1 roku.


 Konzultace, podpora   - terapie  on-line  

             - čekací lhůta nyní cca 7 - 10 dní 

         telefonická konzultace - 45 minut / 1.800 Kč 


" chci si zpracovat - dávám zakázku"  -   90 minut / 3.000 Kč 

  U této služby se konzultují situace a stavy, které vyžadují rozhovor, úlevu, podporu, nasměrování. Jde tu o soulad mezi světským Žitím a duchovním stavem Bytí. 

Společně najdeme řešení vašeho akutního či chronického problému, trápení.

 Rozklíčujeme podstatu problému takovým způsobem, že vám bude jasné, proč nyní problém nastal a jak ho vyřešit ze světského nebo duchovního pohledu.

1. světský pohled - jedná se o rozbory dle erudovaného protokolu "mentální mapování kořenových příčin" a jeho náprava, nacházení cesty a východiska ze zacykleného stavu, vytažení stínu na světlo.

2. duchovní aspekt - veškeré záležitosti - křivdy, nespravedlnost, zklamání pojmeme dle duchovních učení, přerámujeme přístup a vysvobodíme se z kruhu nevědomí. 

K hledání odpovědí , informací používám moudrost zažitého a poznaného, orákulum a mentální napojení.

Objednávkou je vždy platba předem na účet 193666609/0600 + VS telefonní číslo + poznámka u plateb: křestní jméno + datum narození klienta . Termín se domlouvá až budu volat.

Systemická konstelace -   pro zájemce po konzultaci na zadanou zakázku - info emailem


Poskytovatel služby výslovně nesouhlasí, aby byl při poskytování služeb - konzultace  pořizován klientem či třetí osobou audiozáznam či bylo prováděno jakékoliv obdobné zaznamenávání telefonických hovorů. 

 Klient si řečené může průběžně zapisovat.

Telefonická konzultace je poskytována výlučně na tuzemská telefonní čísla.

U hovorů do ciziny -  WhatsApp, Skype nebo volá klient na své náklady v dohodnutou dobu. Vždy píše email spolu s platbou, abychom se domluvili na termínu.


Poskytované služby jsou konzultacemi v oblasti osobního rozvoje a duchovního - spirituálního  charakteru s využitím metafyzických a ezoterických metod a pomůcek.  Nenahrazují lékařskou péči. 

 Konzultace jsou informační - o svém životě rozhoduje klient!

Mám zájem pomoci každému klientovi, který se na mě obrátí. Jsem k dispozici v rámci mých  pravidel. Zdarma ani se slevou se služby neposkytují .