Konstelace

sobota 25. květen .2024 - 4 volná místa

v době: 10 - cca 17 - 18h (dle potřeb klientů)

přicházet můžete od 9.45 - 10.00 + bezbariérový přístup

 PRAHA 8 - Ďáblice  - Komunitní centrum Vlna - klubovna vedle kavárny 

MHD SPOJENÍ: METRO C do stanice LÁDVÍ a poté BUS 103 směr Březiněves do zastávky KVĚTNOVÁ

Autem: na adresu Osinalická 1069/26, Praha 8 - Ďáblice, 182 00 (parkování zdarma) 

´´Objednání účasti :  zaslaná  platba 800 Kč / 1 osoba na  193666609/0600, VS telefonní číslo + v pozn. celé jméno a konstelace


Cena postavení konstelace na svou zakázku: 

 60 minut / 4.000 Kč - 90 minut / 6.000 Kč 

 Řeší se a  platí  až na místě v hotovosti podle aktuálního počtu zájemců. Pořadí vybírá los a osud !

Za den lze kvalitně postavit 3 - 4 konstelace. 

Na začátku semináře se přihlásí všichni zájemci o konstelaci.  Poté se mezi dalšími vybírá losem pořadí. To je nejspravedlivější proces pro všechny zúčastněné.

I jako účastník zažijete neuvěřitelné zážitky a poznání. Pracujeme s emocemi a nevědomím a všemi spirituálními fenomény.

S sebou prosím vezměte jídlo. Káva a nápoje k dispozici.


Zaslanou platbou vyjadřuje klient , že souhlasí se všemi obchodními podmínkami , tedy s i tím, že platba nelze převést na jiný datum nebo na jinou službu.

Konstelace  slouží k sebepoznávání , jde o zážitkový proces. Seminář  nezastupuje, nenahrazuje lékařskou péči!


Jen letitá praxe, zkušenosti a vědomosti průvodce konstelace - tzv. facilitátora dělají z konstelace to čím jsou - tedy nepřekonatelnou metodu, která přináší poznání, úlevu , uzdravení, pochopení a narovnání osudu.

Pokud máte zájem o seminář ve vašem městě - je potřeba domluvit vhodné prostory a sladit se mnou datum konání. Pokud máte vhodné prostory - kontaktujte mě emailem aniekartarka@seznam.cz.


Nejčastější zakázky klientů :

- nedořešený vztah s matkou, otcem, problém s partnerem, potomkem, zdravotní problémy nejasné etiologie

Zakázky na  konstelace : 

- životní - existenciální krize

- rezignace, marnost, vyhoření, vyčerpání, nenaplněnost, práce se Zdrojem

- osamělost - není partner, partnerská krize, samota,   absence lásky, nejsou přátelé

- deprese, úzkosti, strachy, fobie, obsese - kompulze (nutkavé myšlenky - chování), 

- zacyklené děje, chování, opakující se nežádoucí situace

- psychosomatické poruchy zdraví, nemoci , obezita, závislosti

- problémy v sexuální oblasti, problém s otěhotněním

- problém x trápení s dítětem, rodičem, sourozencem, kolegy, šéfem, atd

- špatně nastavená firma , málo peněz, dluhy

- přepsání  životního scénáře

- konflikty s xy, soudní spory

- setkání se zemřelým, přijetí umírání či smrti blízkého, pochopení smrti včetně sebevražd

- pochopení jakéhokoli nežádoucího děje, který se stal nebo ještě děje

 - rozvod, zrada, odmítání, úraz, postižení, ztráty majetku, křivdy, prohry, 

- ohrožení života - trestnou činností, zdravotníky, tragédií - nehoda, vyhoření, válka, oběť trestného činu, apod

- cesta , jak dojít ke svému snu- přání, touze + odstranění překážek , bloků

- rodinná a jiná tajemství, záhady

- přijetí čehokoli co už nejde změnit v této inkarnaci

- setkání s duchovním světem : odstranění kletby, zmírnění karmy,  setkání s Bohem


Konstelace ukazuje to, co klient nechce nebo nemůže vidět , slyšet a trpí tzv. "osobní selektivní slepotou, hluchotou".

Konstelace pracují s energií celistvosti, nejedná se o teorii ( té je všude dost a výsledek žádný!).Staví se na zakázku proto, aby se nesoulad v systému dostal na světlo a klienti viděli svůj problém z širšího kontextu.

Konstelace má za cíl odhalit skutečnou příčinu a tím má klient svobodnou možnost problém napravovat. Průvodce- lektor moderuje celé souvislosti, nabízí pomoc s pochopením a očistou karmické zátěže, s jeho pomocí vidí klient skutečné příčiny nemoci, nedostatku, krize, problému.

Konstelaci na zakázku staví ten, kdo chce problému přijít na "kloub" nebo chce děj, situaci pochopit - přijmout, změnit...prostě chce problém vyřešit!

U dětí ( lidé do 18 let osobně nepřichází) za ně staví konstelaci většinou rodič-  matka, otec - může i další osoba blízká - babička, sestra, teta, opatrovník,  atd.

1. Nutné si ujasnit přesné znění "zakázky" - tedy s čím, s kým  mám problém a jasně uvést svůj záměr=  co chci konstelací docílit 

 Nelze v jedné konstelaci řešit 3 problémy : 1 problém = 1 konstelace. 

              Práce na sobě je proces! 


2. Je nutné si sehnat co nejvíce informací o své rodině - tedy tzv. anomálie v rodu - zjistit co mohu!

a) anomálií se rozumí - vraždy, sebevraždy, předčasné úmrtí člena rodiny do 50 let - vztah k němu a proč zemřel, vězení, sexuální skandály, potraty a interrupce, církevní působení, politická angažovanost , psychiatrické diagnózy nebo další závažná neobvyklá fakta - vše se vším souvisí

b) rodem se rozumí - prarodiče, rodiče, otčím a macecha, sourozenci, manžel - manželka, potomci - syn, dcera, vnuk, vnučka - vždy jde o pokrevní příbuzenstvo - přenáší se rodová karma.Klient bere na vědomí a výslovně souhlasí, že od této uzavřené smlouvy již nelze odstoupit, ani platbu převést na jiný termín, poskytovanou službu, či jinou osobu.

Pokud se klient nedostaví ve sjednaném dni - je účtován 100% stornopoplatek.