Konstelace

Konstelace

Systemická konstelace - v rámci semináře zavedené skupiny Praha na svou zakázku

Máte-li skutečný zájem vidět problém s odstupem, přijít na všechny příčiny a zároveň je napravovat - objednejte si konstelaci.

Pokud ještě nejste můj klient -  objednejte si nejprve konzultaci!!! Ano, je to podmínka. 

Pokud již jste můj klient  - 

1) zašlete email na aniekartarka @seznam.cz s údaji - jméno + datum narození + zakázku. 

2) Cena:  90 minut konstelace + účast na celodenní semináři / 8.000 Kč předem na účet 193666609/0600,  VS telefonní číslo 

Po splnění obou bodů dostanete  obratem instrukce - tedy nabídku termínu a atd.

Účast jen na koukání není možná z kapacitních důvodů. 


Podrobný popis fenoménu systemických konstelací

Jen letitá praxe, zkušenosti a vědomosti průvodce konstelace - tzv. facilitátora dělají z konstelace to čím jsou - tedy nepřekonatelnou metodu, která přináší poznání, úlevu , uzdravení, pochopení a narovnání osudu.

Indikace: 

životní - existenciální krize, psychospirituální krize

- rezignace, marnost, vyhoření, vyčerpání, nenaplněnost

- osamělost - není partner, partnerská krize, samota,   absence lásky, nejsou přátelé

- deprese, úzkosti, strachy, fobie, obsese - kompulze (nutkavé myšlenky - chování), 

- zacyklené děje, chování, opakující se nežádoucí situace

- psychosomatické poruchy zdraví, nemoci , obezita

- problémy v sexuální oblasti

- problém x trápení s dítětem, rodičem, sourozencem, kolegy, šéfem, atd

- špatně nastavená firma , málo peněz, dluhy, profesní nespokojenost

- konflikty s xy, soudní spory

- setkání se zemřelým, přijetí umírání či smrti blízkého, pochopení smrti včetně sebevražd

- vhled do paralelních světů - kde je možné vidět svou 2. verzi

- pochopení jakéhokoli nežádoucího děje, který se stal nebo ještě děje

 - rozvod, zrada, odmítání, úraz, postižení, ztráty majetku, křivdy, prohry, 

- ohrožení života - trestnou činností, zdravotníky, tragédií - nehoda, vyhoření, válka, oběť trestného činu, apod

- cesta , jak dojít ke svému snu- přání, touze + odstranění překážek , bloků

- přijetí čehokoli co už nejde změnit v této inkarnaci

- rituální obřad přechodu z dětství do dospělosti, z dospělosti ke zralosti, ze zralosti ke stáří

-  vhled do budoucího života.

- setkání s duchovním světem : odstranění kletby, zmírnění karmy, zhmotnění duchovního průvodce + anděla strážného, iniciace Démona, setkání s Bohem


Konstelace neřeší mentální programy , ale ukazuje to, co klient nechce nebo nemůže vidět , slyšet a trpí tzv. "osobní selektivní slepotou, hluchotou".

Konstelace pracují s energií celistvosti, nejedná se o teorii ( té je všude dost a výsledek žádný!).Staví se na zakázku proto, aby se nesoulad v systému dostal na světlo a klienti viděli svůj problém z širšího kontextu.

Konstelace má za cíl odhalit skutečnou příčinu a tím má klient svobodnou možnost problém napravovat. Průvodce- lektor moderuje celé souvislosti, nabízí pomoc s pochopením a očistou karmické zátěže, s jeho pomocí vidí klient skutečné příčiny nemoci, nedostatku, krize, problému.

Konstelaci na zakázku staví ten, kdo chce problému přijít na "kloub" nebo chce děj, situaci pochopit - přijmout, změnit...prostě chce problém vyřešit!

U dětí ( lidé do 18 let osobně nepřichází) za ně staví konstelaci většinou rodič...tedy matka, otec - může i další osoba blízká.

1. Nutné si ujasnit přesné znění "zakázky" - tedy svůj záměr, co chci a v čem, s čím mám problém

2. Je nutné si sehnat co nejvíce informací o své rodině - tedy tzv. anomálie v rodu - zjistit co mohu!

a) anomálií se rozumí - vraždy, sebevraždy, předčasné úmrtí člena rodiny do 50 let - vztah k němu a proč zemřel, vězení, sexuální skandály, potraty a interrupce, církevní působení, politická angažovanost , psychiatrické diagnózy nebo další závažná neobvyklá fakta - vše se vším souvisí

b) rodem se rozumí - prarodiče, rodiče, otčím a macecha, sourozenci, manžel - manželka, potomci - syn, dcera, vnuk, vnučka - vždy jde o pokrevní příbuzenstvo - přenáší se rodová karma.

Konstelace formou semináře jsou součástí celoživotního vzdělávání, slouží k osobní i duchovní transformaci , k duchovnímu a osobnímu rozvoji, k sebepoznávání. Jde o zážitkový a poznávací proces.


Duchovní terapeutická uzavřená skupina

     říjen 2023 - květen 2024 - poslední  volné místo za tuto cenu

Trápíte se dokola s něčím, s čím nejste sami schopni pohnout? Neumíte přijmout nějakou životní situaci?

Chcete poznávat sebe a mystéria života? Nenásilně pochopit a změnit sektor života, který nevyhovuje?

Život uchopit z gruntu a srovnat rodinné pole.

Ve skupině - společenství najdete řešení vašeho problému, trápení a podporu od ostatních!

Naučíte se to, co neumíte a zažijete zkušenosti na vlastní kůži, které jsou jsou existenciální, spirituální a mystické.

Co členství ve skupině obsahuje?

- 8 x osobní setkání na skupině 1 x měsíčně Praha soboty 10 - 18 hodin

- postavení 2x  systemické konstelace  na svou zakázku

Celková cena : 24.000 Kč

Zájemce , prosím přihláška na email aniekartarka@seznam.cz - celé jméno, datum narození, telefon - dostanete instrukce, včetně obchodních podmínek.

Vyhrazuji si právo do skupiny přijmout pouze klienta, který již konstelaci u mě absolvoval.