Konstelace

Konstelace

Systemická konstelace - v rámci semináře  Praha sobota


Cena 90 minut konstelace na zakázku v rámci semináře + účast 8. 000 Kč

Jen letitá praxe, zkušenosti a vědomosti průvodce konstelace - tzv. facilitátora dělají z konstelace to čím jsou - tedy nepřekonatelnou metodu, která přináší poznání, úlevu , uzdravení, pochopení a narovnání osudu.

Pokud ještě nejste můj klient -  objednejte si nejprve konzultaci nebo terapii on-line .  

Pokud již jste můj klient - objednávka služby : 

1) zašlete 8. 000 Kč na účet 193666609/0600, VS telefonní číslo + pozn. jméno a datum narození , konstelace 

2) objednávkový formulář 


* Odesláním platby + vyplněním  objednávky klient uzavírá smlouvu a tím zároveň vyjadřuje  souhlas s obchodními podmínkami ,souhlasí  že od této smlouvy již nelze odstoupit. 

Po splnění obou bodů dostává klient obratem  instrukce na email a čeká v pořadníku - nyní termín cca na 10/2023  . 

Na setkání nemohou být jiné osoby (doprovod )  než členové skupiny! 


Nejčastější zakázky klientů :

- nedořešený vztah s matkou, otcem, problém s partnerem, potomkem, zdravotní problémy nejasné etiologie

Zakázky na  konstelace : 

- životní - existenciální krize

- rezignace, marnost, vyhoření, vyčerpání, nenaplněnost, práce se Zdrojem

- osamělost - není partner, partnerská krize, samota,   absence lásky, nejsou přátelé

- deprese, úzkosti, strachy, fobie, obsese - kompulze (nutkavé myšlenky - chování), 

- zacyklené děje, chování, opakující se nežádoucí situace

- psychosomatické poruchy zdraví, nemoci , obezita, závislosti

- problémy v sexuální oblasti, problém s otěhotněním

- problém x trápení s dítětem, rodičem, sourozencem, kolegy, šéfem, atd

- špatně nastavená firma , málo peněz, dluhy

- přepsání  životního scénáře

- konflikty s xy, soudní spory

- setkání se zemřelým, přijetí umírání či smrti blízkého, pochopení smrti včetně sebevražd

- pochopení jakéhokoli nežádoucího děje, který se stal nebo ještě děje

 - rozvod, zrada, odmítání, úraz, postižení, ztráty majetku, křivdy, prohry, 

- ohrožení života - trestnou činností, zdravotníky, tragédií - nehoda, vyhoření, válka, oběť trestného činu, apod

- cesta , jak dojít ke svému snu- přání, touze + odstranění překážek , bloků

- rodinná a jiná tajemství, záhady

- přijetí čehokoli co už nejde změnit v této inkarnaci

- setkání s duchovním světem : odstranění kletby, zmírnění karmy,  setkání s Bohem


Konstelace neřeší mentální programy ( tam doporučuji individuální sezení 90 minut) , ale ukazuje to, co klient nechce nebo nemůže vidět , slyšet a trpí tzv. "osobní selektivní slepotou, hluchotou".

Konstelace pracují s energií celistvosti, nejedná se o teorii ( té je všude dost a výsledek žádný!).Staví se na zakázku proto, aby se nesoulad v systému dostal na světlo a klienti viděli svůj problém z širšího kontextu.

Konstelace má za cíl odhalit skutečnou příčinu a tím má klient svobodnou možnost problém napravovat. Průvodce- lektor moderuje celé souvislosti, nabízí pomoc s pochopením a očistou karmické zátěže, s jeho pomocí vidí klient skutečné příčiny nemoci, nedostatku, krize, problému.

Konstelaci na zakázku staví ten, kdo chce problému přijít na "kloub" nebo chce děj, situaci pochopit - přijmout, změnit...prostě chce problém vyřešit!

U dětí ( lidé do 18 let osobně nepřichází) za ně staví konstelaci většinou rodič-  matka, otec - může i další osoba blízká - babička, sestra, teta, opatrovník,  atd.

1. Nutné si ujasnit přesné znění "zakázky" - tedy s čím, s kým  mám problém a jasně uvést svůj záměr=  co chci konstelací docílit 

 Nelze v jedné konstelaci řešit 3 problémy : 1 problém = 1 konstelace. 

              Práce na sobě je proces! 


2. Je nutné si sehnat co nejvíce informací o své rodině - tedy tzv. anomálie v rodu - zjistit co mohu!

a) anomálií se rozumí - vraždy, sebevraždy, předčasné úmrtí člena rodiny do 50 let - vztah k němu a proč zemřel, vězení, sexuální skandály, potraty a interrupce, církevní působení, politická angažovanost , psychiatrické diagnózy nebo další závažná neobvyklá fakta - vše se vším souvisí

b) rodem se rozumí - prarodiče, rodiče, otčím a macecha, sourozenci, manžel - manželka, potomci - syn, dcera, vnuk, vnučka - vždy jde o pokrevní příbuzenstvo - přenáší se rodová karma.
Obchodní podmínky:

Konstelace formou semináře jsou součástí celoživotního vzdělávání, slouží k duchovnímu a osobnímu rozvoji, k sebepoznávání. Jde o zážitkový a poznávací proces. 

Účastník je v celém průběhu semináře za sebe zodpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle svého uvážení.

Klient bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven psychickému, emocionálnímu zatížení.

Jakékoli pozdější nároky na odškodnění za hmotné, nehmotné škody způsobené účasti na semináři jsou vyloučeny.

Smluvený den semináře se stává závazným prostřednictvím e-mailu.

Objednáním služby přijímá klient tuto část obchodních podmínek :

1) Odesláním platby klientem  závazně vzniká objednávka služby. Klient  zároveň bere na vědomí a výslovně souhlasí, že od této smlouvy již nelze odstoupit, ani platbu převést na jinou poskytovanou službu, či jinou osobu.

Potřebuje -li klient změnit již sjednaný termín konstelace  učiní tak výhradně emailem (ne sms) - dostane nabídku dalšího termínu ( nejdéle do 3 měsíců) . 

V případě, že klient ruší i tento náhradní termín  či se klient nedostaví bude účtován 100% storno poplatek (tj. platba nebude vrácena).

2) Pokud se klient nedostaví ve sjednaném dni - je účtován 100% stornopoplatek.

Platnost závazné objednávky - smlouvy formou platby jsou 3 měsíce od úhrady. Pokud v této době klient službu nevyužije, platba propadá.