Konstelace

Objednání účasti na semináři

1) Vyplňte formulář

2) Zaplaťte převodem částku -  účast na semináři  na účet 193666609/0600, VS telefonní číslo + do pozn. datum semináře a jméno.

Facilitátor a průvodce konstelacemi : Anie 

Kapacita : 14 lidí 


Objednávka s povinností platby do 2 dnů! 

** Klient bere na vědomí a výslovně souhlasí, že od této uzavřené smlouvy již nelze odstoupit, ani platbu převést na jiný termín, poskytovanou službu, či jinou osobu.

Pokud se klient nedostaví ve sjednaném dni - je účtován 100% stornopoplatek.

Důrazně připomínáme , že pokud jste nemocní včetně rýmy, na seminář nejezděte!!!

Došlé platby nepotvrzujeme, automaticky počítejte s účastí.  


Kdy :  2.12. 2023 - 13  - cca 19.30 hodin

Kde : Komunitní centrum Bášť u Prahy - domeček 

Doprava

a) autem - na místě dostatek míst na parkování - Dlouhá ulice

b) hromadnou dopravou : Praha metro C Ládví - Bus 348 od metra C Ládví  - do stanice Líbeznice II - tam přestoupíte návazně na BUS 368 - 12.02 minut  - stanice Bášť - dorazíte v 12.12  a jste u nás :-)

c) taxi : z metra C Ládví cca 250 Kč aplikace Bolt, Uber

cena postavení konstelace 60 minut / 4.000 Kč - platí se na místě , los vybírá pořadí.

Postavení konstelace je na přesně formulovanou zakázku - 1 problém.

Za jeden seminář se dá kvalitně postavit 3 - 4 konstelace.

I účast na konstelacích bez postavení dá každému člověku hodně informací a odpovědí.

Na semináři neposkytuji individuální konzultace. Po postavení konstelace doporučuji objednat si osobní konzultaci.

Na místě čaj, káva. Možnost nakoupit všechny naše produkty s výraznou slevou + CD zdarma !!!

Konstelace formou semináře jsou součástí celoživotního vzdělávání, slouží k duchovnímu a osobnímu rozvoji, k sebepoznávání. Jde o zážitkový a poznávací proces.


Jen letitá praxe, zkušenosti a vědomosti průvodce konstelace - tzv. facilitátora dělají z konstelace to čím jsou - tedy nepřekonatelnou metodu, která přináší poznání, úlevu , uzdravení, pochopení a narovnání osudu.


Nejčastější zakázky klientů :

- nedořešený vztah s matkou, otcem, problém s partnerem, potomkem, zdravotní problémy nejasné etiologie

Zakázky na  konstelace : 

- životní - existenciální krize

- rezignace, marnost, vyhoření, vyčerpání, nenaplněnost, práce se Zdrojem

- osamělost - není partner, partnerská krize, samota,   absence lásky, nejsou přátelé

- deprese, úzkosti, strachy, fobie, obsese - kompulze (nutkavé myšlenky - chování), 

- zacyklené děje, chování, opakující se nežádoucí situace

- psychosomatické poruchy zdraví, nemoci , obezita, závislosti

- problémy v sexuální oblasti, problém s otěhotněním

- problém x trápení s dítětem, rodičem, sourozencem, kolegy, šéfem, atd

- špatně nastavená firma , málo peněz, dluhy

- přepsání  životního scénáře

- konflikty s xy, soudní spory

- setkání se zemřelým, přijetí umírání či smrti blízkého, pochopení smrti včetně sebevražd

- pochopení jakéhokoli nežádoucího děje, který se stal nebo ještě děje

 - rozvod, zrada, odmítání, úraz, postižení, ztráty majetku, křivdy, prohry, 

- ohrožení života - trestnou činností, zdravotníky, tragédií - nehoda, vyhoření, válka, oběť trestného činu, apod

- cesta , jak dojít ke svému snu- přání, touze + odstranění překážek , bloků

- rodinná a jiná tajemství, záhady

- přijetí čehokoli co už nejde změnit v této inkarnaci

- setkání s duchovním světem : odstranění kletby, zmírnění karmy,  setkání s Bohem


Konstelace ukazuje to, co klient nechce nebo nemůže vidět , slyšet a trpí tzv. "osobní selektivní slepotou, hluchotou".

Konstelace pracují s energií celistvosti, nejedná se o teorii ( té je všude dost a výsledek žádný!).Staví se na zakázku proto, aby se nesoulad v systému dostal na světlo a klienti viděli svůj problém z širšího kontextu.

Konstelace má za cíl odhalit skutečnou příčinu a tím má klient svobodnou možnost problém napravovat. Průvodce- lektor moderuje celé souvislosti, nabízí pomoc s pochopením a očistou karmické zátěže, s jeho pomocí vidí klient skutečné příčiny nemoci, nedostatku, krize, problému.

Konstelaci na zakázku staví ten, kdo chce problému přijít na "kloub" nebo chce děj, situaci pochopit - přijmout, změnit...prostě chce problém vyřešit!

U dětí ( lidé do 18 let osobně nepřichází) za ně staví konstelaci většinou rodič-  matka, otec - může i další osoba blízká - babička, sestra, teta, opatrovník,  atd.

1. Nutné si ujasnit přesné znění "zakázky" - tedy s čím, s kým  mám problém a jasně uvést svůj záměr=  co chci konstelací docílit 

 Nelze v jedné konstelaci řešit 3 problémy : 1 problém = 1 konstelace. 

              Práce na sobě je proces! 


2. Je nutné si sehnat co nejvíce informací o své rodině - tedy tzv. anomálie v rodu - zjistit co mohu!

a) anomálií se rozumí - vraždy, sebevraždy, předčasné úmrtí člena rodiny do 50 let - vztah k němu a proč zemřel, vězení, sexuální skandály, potraty a interrupce, církevní působení, politická angažovanost , psychiatrické diagnózy nebo další závažná neobvyklá fakta - vše se vším souvisí

b) rodem se rozumí - prarodiče, rodiče, otčím a macecha, sourozenci, manžel - manželka, potomci - syn, dcera, vnuk, vnučka - vždy jde o pokrevní příbuzenstvo - přenáší se rodová karma.Pořadatel : Vlasta Assmannová, IČO 67377378 - telefon 732 788 965