Přijímání "světla" ze Zdroje je umožněno každé lidské bytosti

Jsem  autorem CD .

Odběr CD je zdarma na seminářích.


CD Most z minulosti

Meditativních CD jsou na trhu desítky, stovky. Zde se jedná o jedinečnou cestu k duši, k samé podstatě, o cestě k pokání a k Bohu. Jedná se o transformaci života. Pokud vím, na ezoterickém a duchovním poli nikdo ještě nevydal dílo, které zavádí bytosti do minulosti, do bolestí v minulosti a dává šanci posluchači , který má nezpracované pocity viny a výčitky, aby je zcela přiznal, omluvil se v pokoře a poté přistoupil před Boha (Zdroj, Existenci, Bytí, Stvořitele) a učinil z hloubky duši a srdce pokání.

Pomocí CD učím lidi skutečnému usebrání, pokání a spojení s Bohem. Podle vlastních prožitků - viz můj autentický životní příběh a mé uzdravení z těžkých nemocí - a zkušeností z letité profesionální práce s klienty - může každý dojít ke změně, ke své duši a k Bohu. . Světlo je v každém z nás...jen se rozvzpomenout!

Budu vás provázet od začátku krok po kroku bezpečně v imaginaci do minulosti, kde se setkáte s těmi, komu se potřebujete omluvit i s těmi, kterým je nutné odpustit.

Pokud nechápete příčinu, proč vám někdo uškodil, ublížil a nedovedete tuto kapitolu života uzavřít doporučuji konzultaci.


S láskou a pokoru Váš průvodce na cestě z minulosti Anie


CD Harmonie duše

V naší hektické době je zhruba polovina lidí ve stresu. Prožívají každodenní úzkosti, přetížení a negativitu a toto stresové zatížení se dříve, či později odrazí i na energetickém a později i na fyzickém těle.

Co to znamená stres?
Někdy prožíváme nadměrně stresující situaci, na kterou se nedokážeme adaptovat. Každý máme jinou odolnost proti stresu a proto můžeme odlišně reagovat. Pokud situaci nezvládáme, obvykle se to projeví v naší psychice, ale mnohdy reagujeme i tělesnými příznaky. Pokud se tyto fyzické projevy včas neřeší, tělo skutečně onemocní - je narušená imunita, hormonální rovnováha a člověk je ve spirále rozličných nemocí. CD Harmonie duše nabízí příležitost jak harmonizovat a zklidnit své tělo, svou mysl a duši

* krok po kroku bezpečně ve vědomém trénování zklidnění těla , kde čerpá ze zkušenosti tzv. autogenního tréninku - tedy nácvik ve fyzické rovině

* v druhé části meditace vede posluchače k očistě tzv. třetí oka a zprostředkovává čerpání očistné a božské energie přímo ze Zdroje , která bude proudit svou moudrostí tam, kam je potřeba. Tím dává tomuto produktu duchovní přesah. Opakovaný , nejlépe každodenní poslech a aktivní spolupráce dovede každou bytost na cestu k lepšímu prožívání přítomnosti a zvládání životních překážek.

Doporučení : být trpělivý! U úplných začátečníků (nikdy nemeditoval, nerelaxoval, necvičil jógu a pod) trvá nácvik ve fyzické rovině cca 3 měsíce každodenním cvičením, u zkušenějších lidí 3 - 5 týdnů.