Demokracie - Sókratés

29.11.2021

"Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. 

Chudí budou chtít část majetku bohatých, a demokracie jim to dá.

 Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů, a demokracie jim to dá. 

Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. 

A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie." 

 Sókratés