Etický kodex Anie

02.02.2023

Žádný etický kodex pro poradce, věštce a proroky nikdo nevydal. Každý pracuje dle svého uvážení a svědomí.

Přesto pár pravidel práce mám!

1) zachování zpovědního tajemství  - vše co se od klienta dozvím, zůstane uloženo jen mezi námi.

  Za 14 let profesního působení a mediální známosti jsem měla a mám stále klienty i takové, kteří by opravdu nestáli za publicitu.   Jsou to známí umělci, herci, hudebníci, lidé z justice, ozbrojených složek včetně BIS, politici i poslanci, lékaři, právníci, kněží i jeptišky. I tito lidé zažívají své osobní dramata, krize, nemoci, nešťastné lásky, rozchody, ale i páchání trestné činnosti. atd.

Nikdy nikdo neslyšel (včetně kamarádek) kdo vše využívá mé služby. Jsem 100% diskrétní. Důvěra mých klientů je pro mě podstatná a nepřekročitelná! Navíc já nejsem soudce, naopak důvěrník a průvodce.

2) Ani na naléhání nesděluji čas smrti blízkých nebo jiných lidí.

3) V žádném případě , ani při nabídce velké sumy neprovozuji černou magii, ač ji velmi dobře ovládám.

P.S. Z textu je zřejmé, že pan Andrej Babiš není a nebyl klientem....:-)...protože jinak by se děly věci jinak. Má svého dvorního poradce - astrologa, který mu vnutil z hvězd , že se stane prezidentem. Jenže bohužel astrologie neslouží k věštění. 

S úctou k mým zásadám

Vaše Anie