Intuice

28.11.2021

Co je to intuice?

Jde o jakýsi poznatek, kdy netušíte, jak jste k němu dospěli. Intuice nepřichází myšlením, ale cestou, kterou nedokážeme racionálně vysvětlit. Velmi silná intuice se mnohdy označuje jako šestý smysl, tedy schopnost mimosmyslového vnímání.

- Naslouchání
V tomto stavu jsme schopni velmi pozorně naslouchat vlastním pocitům. Nekoncentrujeme se na nic konkrétního.

- Náhlý záblesk
Nejdříve nastává okamžik prázdna, hned nato přichází intuice. Máme pocity jako "rozsvítilo se mi v hlavě" či "vnitřní hlas mi říká" apod.

- Zpracování
Intuici vystihuje silný pocit jistoty. Je na každém, jak ji zpracuje - zda se získaným poznatkem bude dále pracovat, nebo ne.

Druhy intuice:

1. Rozumová
Lidé s rozumovou intuicí vnímají myšlenky ostatních a snadno druhé chápou. Intuitivně nalézají řešení problémů a dokážou předvídat vývoj situací.

2. Citová
Lidé s citovou intuicí vstřebávají emoce a nálady svého okolí. Jsou přirozeně empatičtí a mají sklon pociťovat to samé, co cítí jiní.

3. Tělesná
Lidé s tělesnou intuicí získávají energii svými dotyky. Umí přijímat informace tím, že se někoho dotknou, ale i vzetím předmětu do ruky.

4. Duchovní
Lidé s duchovní intuicí dokážou informace dostávat prostřednictvím vizí.

p.s. prací na sobě a určitou připraveností duše mohou mít vybraní jedinci intuice všechny a těm se říká : věštec, psychotronik, vizionář, jasnovidec, apod.
Dále připomínám, nezaměňujte svou úzkost a neblahou předtuchu za objektivní intuici! 

Dejte na své pocity, ale rozumně zpracujte.
Pokud chcete potvrdit či vyvrátit vaše konkrétní intuice, pak se na mne můžete obracet