Karmická zátěž - následek minulých životů

28.11.2021

KARMICKÁ ZATĚŽ se může PROJEVIT ve vašem ŽIVOTĚ tím, že se :

1. Narodíte do - velmi těžkých rodinných podmínek . . .bez lásky, bez psychické opory,

2. Procházíte fází traumatů, fyzického týrání a ubližování, psychického teroru nebo krutého zacházení v dětském věku, v období, kdy duše je nejvíce zranitelná a nemůže se bránit . . .

3. Doprovázejí vás na cestě životem opakující se zranění, nehody, závažná onemocnění, která se s postupem času stávají ohrožující na životě.

4. Rodinná neštěstí, která neuvěřitelným způsobem přitahují neočekávané situace a náhlá úmrtí více členů rodiny. Vrozeného postižení, handicapy, jakákoli extrémní odlišnost jedince, silné závislosti, strachy,  fobie, sklony k sebevraždám a opakovaným sebepoškozováním, extrémní násilné sklony a páchání trestních činů, touha po moci a manipulaci, hluboká nenávist ke svým nejbližším a téměř veškeré agresivní emoce i skutky vůči druhému...

 5. Může to být rovněž zdánlivě opakující se smůla na      životní partnery (problematické osobní vztahy),   neplodnost, ztráta hmotného majetku,  bída, opakující se nezdary, atd, 

A co s tím?

Jediná cesta je duchovní terapie, diagnostika karmy, práce na sobě - konstelace, odčiňování - karmu lze zmírnit!!!

Anie