Karmická zátěž - následek minulých životů

28.11.2021

KARMICKÁ ZATĚŽ se může PROJEVIT ve vašem ŽIVOTĚ tím, že se :

1. Narodíte do - velmi těžkých rodinných podmínek . . .

 • bez lásky,
 • bez psychické opory,

2. Procházíte fází

 • traumatů,
 • fyzického týrání a ubližování,
 • psychického teroru nebo krutého zacházení v dětském věku, v období, kdy duše je nejvíce zranitelná a nemůže se bránit . . .

3. Doprovázejí vás na cestě životem opakující se . . .

 • zranění, nehody,
 • závažná onemocnění, která se s postupem času stávají ohrožující na životě.

4. Rodinná neštěstí, která neuvěřitelným způsobem přitahují

 • neočekávané situace a náhlá úmrtí více členů rodiny.
 • Vrozeného postižení,
 • handicapy,
 • jakákoli extrémní odlišnost jedince,
 • silné závislosti, strachy,  fobie,
 • sklony k sebevraždám a opakovaným sebepoškozováním,
 • extrémní násilné sklony a páchání trestních činů,
 • touha po moci a manipulaci,
 • hluboká nenávist ke svým nejbližším a téměř veškeré agresivní emoce i skutky vůči druhému...

5. Může to být rovněž zdánlivě opakující se smůla na 

     životní partnery (problematické osobní vztahy) 

      neplodnost, 

      ztráta hmotného majetku, 

         bída, opakující se nezdary, atd,