Neplýtvejte energii na konflikty

28.11.2021

Neplýtvejte energií na zbytečné konflikty

"Přestože ve vašich mezilidských vztazích dochází k nejrůznějším konfliktům či neshodám téměř každý den, v určitých obdobích se jejich množství zvyšuje  a více na vás působí. 

Jako Váš průvodce bych vám ráda pomohla předejít zbytečným ztrátám energie, ke kterým může dojít, necháte-li se zatáhnout do negativních diskuzí, nikam nevedoucích hádek o pravdu, bojů o moc a kontrolu nebo vlastních temných myšlenek a starostí, které se ve vás druzí lidé mohou snažit vědomě či nevědomě vyvolat.

Mějte prosím na paměti, že nepouštět se do hádek neznamená, že vám na daném člověku, vztahu či situaci nezáleží, ale že zkrátka odmítáte plýtvat energií na ZBYTEČNÉ boje. 

Je v pořádku vyměňovat si své názory, diskutovat a vzájemně si vyjasňovat svá stanoviska, jestliže se společně dobíráte k řešení. Je však rozdíl v konfliktech, které vedou k vyřešení problému a poučení zúčastněných stran, a v konfliktech, které nemají žádný smysl a ve kterých obě strany pouze přicházejí o svou energii a čas.

 Dejte prosím na svou vlastní intuici, ocitnete-li se tváří v tvář konfliktům a nedorozuměním, zachovejte si klidnou mysl, a ze všeho nejdříve zvažte, zda daná situace OPRAVDU vyžaduje, abyste se jí zúčastnili. Zda je opravdu tak závažná, abyste jí museli věnovat svou energii.
Mnohé z nich na vás působí naléhavě - zejména kvůli vaší emoční citlivosti druzí lidé útočí právě na vaše emoce, protože na ně jste zvyklí okamžitě a plně reagovat a ztrácíte takto nejvíce energie! - ale přitom vůbec naléhavé nejsou, a mnohdy nejsou ani tak důležité, jak se "tváří".

 
VĚDOMĚ si vybírejte  čeho se zúčastníte a čeho nikoli. Druhým lidem můžete jasně říct, že ano, že vám na nich záleží, že ctíte jejich názory a vyjádření, že to berete na vědomí, ale že se zkrátka rozhodujete danou záležitost nadále nerozebírat, protože vidíte, že to nikam nevede.

Máte plné právo nereagovat na každý podnět!! 

Máte plné právo vážit si svého času a své energie a sami se rozhodovat, jak s nimi nakládat! 

A v období častých konfliktů je toto obzvláště důležité mít na paměti!

Velmi snadno se necháte strhnout svými emocemi, protože v oblasti emocí jste nejcitlivější a nejzranitelnější. Druzí lidé, ať už záměrně či nezáměrně, do této oblasti zasahují a vy se cítíte být "povinni" reagovat. Jakmile však DOBROVOLNĚ, z vlastní vůle vstoupíte do konfliktu, začnete ztrácet svou energii a vyčerpáváte sami sebe. 

Když si naproti tomu VĚDOMĚ ZVOLÍTE NEÚČASTNIT SE, pak se takto rozhodnete energii neztratit .  Vaše svobodná vůle hraje velkou roli v dalším dění. Možná nezměníte to, jak se vás druhý člověk dotkl, můžete však zabránit tomu, abyste si způsobili ještě více utrpení svou vlastní reakcí a ztrátami energie.

Postavíte-li svůj vlastní vnitřní mír a úctu k sobě samým a ke svému životu na první místo, pak pro vás bude snazší výzvy k hádkám a konfliktům odmítat. Neznamená to, že dané téma pro vás není důležité, ale že váš ŽIVOT je důležitější. A to také je! 

Postavte se k danému rozhodnutí z pozice lásky, a posílíte lásku namísto konfliktů - což je to nejlepší, co můžete udělat nejen pro sebe, ale i pro celý váš svět."