Pokání

31.08.2021

Nemodlete se.....učiňte pokání a dále omluvte se všem a všem odpusťte! 

Modlitba není mantra, kde jako kolomlýnek opakujete automaticky naučené fráze!

Modlitba je upřímný rozhovor s Bohem!!!

Mluvte k Bohu svými slovy! 

Zavolejte na Něho, a poproste Jej, aby se vám dal poznat! 

Aby vám nějakým způsobem dal vědět, že opravdu existuje. 

Řekněte Mu, co vás trápí, s čím potřebujete pomoci, a o tu pomoc Jej poproste! 

Na nic si nehrajte, zapomeňte na jakoukoli přetvářku! Bůh o vás stejně všechno ví. 

Proto se můžete uvolnit, a můžete mluvit bez obalu a zbytečných frází!

Věřím, že Bůh vám nějakým způsobem odpoví. S každým jedná jedinečným způsobem. 

Podstatná je vaše upřímnost a touha poznat pravdu......

Myslím, že nemáte co ztratit, můžete pouze získat ...... 

Anie