Práce se "zdrojem"

20.03.2023

"Zdroje"  jsou označení věcí, činností, vztahů, našich vnitřních kvalit, které nás posilují, přinášejí nám potěšení, vyvolávají v nás pocit bezpečí . Zdroje nám přinášejí radost, energii, zakotvení, sílu  a pocit smyslu.

Události, které překračují naši schopnost zvládnout životní utrpení,  nehody, dlouhodobá období stresu nebo  nemoci nás vysilují. 

Naše tělo i duše, psychika zažívá  zátěž, která se dříve či později projeví ve formě nejrůznějších symptomů. To, co umožňuje našemu tělu i bytosti  vrátit se ke zdraví (fyzickému i psychickému) , jsou zdroje.

Člověk je  vybaven přirozenou schopností léčit se, uvolňovat stres a blokády v těle, navracet se k životní rovnováze a prosperitě. Trpíme-li nějakou obtíží, je důležité nezaměřovat se pouze na problém, ale obrátit svou pozornost i k tomu, co nás podporuje !!!

 Díky svým zdrojům máme možnost poodstoupit od problému a s novou silou začít hledat řešení. Problémy většinou vznikají z nedostatku zdrojů v určité situaci (času, vlastních sil, podpory druhých), a proto je právě posilování zdrojů nezbytnou součástí cesty ke skutečnému řešení.

Zdroje rozlišujeme na vnější a vnitřní:

Vnější zdroje – fenomény z vnějšího prostředí, které nám poskytují podporu, přinášejí potěšení, pocit síly, kompetence, či bezpečí.  (  člověk, terapeut, hudba, dobré jídlo, domácí mazlíček, koníček) .

Vnitřní zdroje – fenomény v nás , které nás posilují  ( komunikační dovednosti,  talent, smysl pro humor,  organizační schopnosti, poznání, důvěra v sebe, víra v Boha, odvaha,  apod) .

Aby se nám v životě dařilo, je třeba mít dostatek jak vnitřních tak i vnějších zdrojů.

Je dobré si zdrojů všímat, pracovat s nimi a aktivně je přivádět do života. Zdraví je sice naším přirozeným původním stavem, ale často je skryto za historií, kterým se  náš systém porušil. Proto jsou důležité zdroje.

Důrazné varování - nepleťte si zdroj se závislostí na někom!!!

Jaké jsou ty vaše? Jak poznáte, že je pro vás něco zdrojem?