Předurčenost, karma a osud

09.12.2021

Valná většina lidí si plete tyto pojmy, včetně profi ezoteriků.

Proto opět jen krátce a stručně.

1. Předurčenost

- na základě prožití posledního života, skutků , chování a poznání se mezi životy rozhodne - Vyšší moc, vyšší Vědomí - kdy, kde a komu se bytost narodí. Tím je naplněná předurčenost - tedy místo, čas a primární rodina a úkol duše. Některé události v životě jsou tedy předem určeny - úděl.

2. Karma

jsou 3 typy karmy, coby zákonu příčiny a následku. 

a) karma z minulého života - tedy vrozené deformace, krutí rodiče, žalostné prostředí, děje, které nám dávají lekce. Většina lidí odžije tuto karmu do 40 let

b) rodová karma - tzn. přenáší se trest - vina na potomka, když otec, děda , atd. vinu neodčinil a v rodinném systému se musí odčinit, splatit

c) osobní karma - zhruba od 15 let všechny skutky bytosti se sčítají a v osudový čas přijde lekce, trest, odplata

3. Osud

- definuji jako nenadálý náhlý, nečekaný zlom v životě člověka - př. potkání osudového učitele, porod dítěte, úraz, nehoda, ale i výhra v loterii, nalezení pokladu, apod. 

Lze tedy měnit osud?

Ano, osud člověka determinuje jeho karma. 

Osud má svou příčinu. 

Příčina je jev, který vyvolává jev jiný - následek. 

Osud je následek Žití a Bytí člověka nevědomého a jeho postoje k Životu a Bohu. 

Osud zastavuje bytost nebo naopak otevírá dveře a dává možnost k lepšímu naplnění jeho smyslu života. 

Nic se neděje náhodou. Náhody neexistují. Vše je nerozpoznaný vliv tvorby a způsobu života každého člověka. 

Proto se říká, že nám byl dán svobodný život a vůle. Vědomý člověk ví, že pokud páchá zlo, přijde trest. 

Na každého jednou dojde, na někoho dříve, na někoho později. 

"Bůh - Existence " sčítá karmický účet a jednoho dne každý zaplatí, dokud se vše nevyrovná.

Co pro Vás mohu udělat?

Diagnostikovat karmu a poznat osud do roka pomocí orákula a vstupu do Ákášických záznamu jednotlivé duše. Poté lze ještě včas předejít nežádoucím jevům a událostem.

Zázraky se dějí, když bytost prozře!