Psychiatrie

07.09.2021

Dávám odkaz na zajímavý web - skutečné příběhy pacientů psychiatrie.

Neklid.net 

Skutečně přečtěte...za 100 let psychiatrie se vůbec nic nezměnilo - žádná psychoterapie, žádné léčení duše....jen izolace, farmaka, tlumení a zoufalství!

Samotní psychiatři a  psychologové jsou vyhořelí a narušení, většina užívá psychofarmaka nebo jiné drogy. 

Najít v Čechách dobrého psychiatra je téměř nemožné.