Rozhovor pro časopis z roku 2016  

01.02.2023

Anie, v oblasti ezoteriky a osobního rozvoje se pohybuješ dlouho. Kolik je to let a jak bys pro začátek i popsala vztah mezi lidmi, kteří se s různými učeními v duchovní oblasti zabývali intezívněji, ke svým posluchačům a čtenářům? A jak to dle tvého pozorování vypadá dnes, když to srovnáš se svými začátky?

Oblasti psychologie, metafyziky, ezoteriky se věnuji intenzivně od svých 15-ti let, profesionálně poskytuji služby 14 let. Během těch 40-ti let se ledacos změnilo, protože do revoluce byli ezoterici, čarodějky, mágové a kartářky spíš v ilegalitě a izolovaní před možnými represemi se strany státního aparátu, poskytovali duchovní pomoc v podstatě na laické úrovni za kávu, bonboniéru, či jiné náhrady. Bylo jich pár. Po revoluci, kdy přišla možnost svobody povolání, si mohl de facto kdokoliv udělat živnostenský list a mohl začít podnikat v oblasti ezoteriky. Bez vzdělání, bez průpravy, bez ničeho... Každý, kdo si usmyslel, že chce vykládat karty za peníze, jednoduše mohl... Podle mého názoru profesionálové svým způsobem ručí za svojí práci, vytváří si svojí klientelu a budují si svoje jméno na poli ezoteriky. 

Bohužel, z nástupem zvyšující se nezaměstnanosti stovky a možná i tisíce neúspěšných lidí si myslelo a myslí dodnes, že se dá ezoterikou slušně živit a tak nastal na přelomu tisíciletí boom s tisíci rádoby ezoteriky, kteří se po jednom, či dvou kurzech pochybné kvality pochybných lektorů, začali samolibě nazývat léčitelé, guru, čarodějky, mágové, atd. Podle toho také jejich práce vypadala a vypadá... Zájem lidí v Čechách o duchovní rozvoj vzrůstal a tak nabídka uspokojovala poptávku. Kolem roku 2000 proto vznikly i televizní pořady s ezoterní tématikou, kde nad kvalitou byla upřednostňována kvantita. Z 90% šlo a jde pouze o byznys provozovatelů TV nebo rádoby ezoteriků. Svědomí, morálka a čistota jsou pojmy, které se časem zcela vytratily.

Od chvíle, kdy na český trh proniklo nespočet titulů o osobním rozvoji, andělích, energiích a ostatních tématech, se okamžitě vyrojilo mnoho mistrů, velmistrů a zasvěcených. Kolik z těchto lidí si myslíš, že skutečně ovládají to, co popisují?

Podle mého názoru mluvíme o třech až pěti lidech v republice.

Které učení, ať již současné, nebo zaniklé, se podle tebe nejvíce dotýká skutečného poznání, jestli takové existuje?

Stará dobrá hermetika.

Dostáváme se k nejrozšířenějšímu učení a vlastně i hnutí, které neustále ovlivňuje směřování mnoha lidí, kteří se dostanou do oblasti duchovních poznatků. Tím je hnutí New Age. Spadají pod něj teorie o andělích, vesmírných bytostech, které hlídají náš svět, kniha (film) Tajemství a nejrůznější učení o energetických systémech a jejich zasvěcování. Jak vnímáš toto hnutí a dává dle tvého lidem něco prospěšného, nebo je to jen shluk všech možných teorií beze smyslu?

Pokud vím, tak učení hnutí New Age vzniklo v 60. tých letech v Americe a nepracuje s fenoménem andělů. Toto hnutí vzniklo jako alternativa pro lidi, kteří z různých důvodů nevěří v Boha, ať je jakýkoliv, neboť lidé od nepaměti vzhlížejí k nebi a ptají se na smysl samotné existence a hledají návod na šťastný život. 

Pro začátky hledání jsou vhodné tituly, jako např. Tajemství, Hovory s Bohem, Zákon přitažlivosti, Zákon rezonance. Avšak dříve, nebo později, čtenář a hledající pochopí, že pouhými afirmacemi a takzvaně pozitivním myšlením, cíle nedosáhne. Může se stát, že dočasně propadne této filosofii, ale protože náš život je jednak v cyklických fázích a je svým způsobem předurčen, vrátí ho to buď na začátek hledání, nebo na jinou cestu. Z mnoha důvodů, jako jsou karma, prokletí a rány osudu.

Zasvěcení. Samostatná kapitola mnoha posledních let. Reiki, Shamballa, Andělé, jen u těchto tří se objevují desítky i stovky různých kategorií, do kterých může být člověk zasvěcen. Počet variant, do čeho můžeme být zasvěceni se neustále rozšiřuje. Je to dobou, kdy se člověk otevírá novým možnostem, anebo se jedná o podvod, který využívá popularity duchovního bádání ve světě?

Co se týče zasvěcování do energetických systémů u nás, z letitých zkušeností vím, že se jedná o podvod, který bych přirovnala k podvodné pyramidové hře na principu onoho známého letadla. Ve zkratce mohu říci jen to, že ani po víkendu, ani po roce studia, ba ani po dvaceti letech studia se závěrečným zasvěcením, se nikdo nemůže nazývat mistrem, neboť skuteční mistři jsou k tomu vedeni od útlého věku, žijí celý život v izolovaném prostředí k tomu určeném, jako je Tibet, nebo jiné mystické místo. Rozhodně by skutečný mistr umění levitace, mentálního léčení na dálku a jiné umění, nešel před televizní obrazovku. Co se týče andělů a různých teoriích o nich v ezoterickém smyslu, jedná se dle mého přesvědčení o pouhé moderní laciné teorie, které se nevědomým lidem velice líbí jako možný způsob úniku od reality.

Řadu let si působila v tv jako kartářka. Nejprve ve velkém týmu kartářek, poté 4 roky  sólo pořad Poznej svůj osud.  Můžeš vysvětlit, proč jsi odmítla zůstat na předchozí pozici a jak vnímáš pořady typu EZO.TV ? Najdou se i tam poctivé a zkušené kartářky, či mágové? 

Po čtyřech letech působení v TV jsem již 2x z vlastního rozhodnutí odešla, respektive z důvodu svědomí jsem nemohla zůstat v týmu lidí, kteří o sobě tvrdili, že jsou fundovaní ezoterici. Odmítla jsem být v prostředí, a tím být spoluvina, případně karmicky zatížena, kde způsoby, jakým se radilo, jednalo, věštilo a rádoby pomáhalo, byly v rozporu s mým přesvědčením a poznáním. Po letitých osobních zkušenostech s rádoby posíláním energií, pálením papírků, zapisováním jmen lidí do jakýchsi seznamů na provedení rituálů, čištěním karmy, aury a čaker, slibováním harmonizace, slibů ezoteriků o zařízení božské, nebo andělské ochrany, jsem došla do fáze, kdy už jsem nemohla být součástí této ezoblamáže, nebo jak říkám ezoterorismu. 

Proto jsem byla ochotná se na televizní obrazovku vrátit pouze za podmínky vlastního pořadu a tím se distancovat. Přesto tvrdím, že na dálku lze poskytnou výklad karet .

Na internetu můžeme shlédnout tvé video o cestě k Bohu. (odkaz bude uveden pod článkem). Jak bys charakterizovala přístup lidí k Bohu a jak dle Tvého současné ezoterické učení ovlivňuje postoj lidí k tomuto symbolu nejvyšší energie. A samozřejmě, jak vnímáš Boha ty?

Lidé přistupují k autoritě Boha velice různorodě. Jsou ovlivňováni výchovou, rodinným prostředím, a podobně. Většina lidí vnímá Boha jako trestajícího, někdy jako nespravedlivého, viz typické věty, jak Bůh mohl to či ono dopustit, za co nás Bůh trestá, války, holokaust, úmrtí dětí a jiné.

 Neuvědomují si, že vždy jde o zákon karmy, nebo-li zákon příčin a následků, a že každý jeden z nás tvoří postoji a skutky budoucnost. Já sama vnímám Boha jako Stvořitele, který je všemohoucí, vševědoucí a všemocný. Vnímám jej jako prvotní sílu, ke které mám obrovský respekt a pokoru.

Na trhu existuje mnoho knih se spirituálním tématem. 

S knihami na ezoterické téma se v poslední době roztrhl pytel. Každý má pocit, že má dar a tím právo psát o oboru, který je v podstatě tajný. Někteří chrlí i několik knih za rok. V podstatě v nich čtenář nenajde nic nového, co už nebylo někde popsáno. Tyto knihy jsou spíš výpisky o tom samém pokaždé jinak. 

Jak se stavíš k názorům, že duchovní člověk, nebo člověk, který chce dosáhnout vnitřního osvobození, by měl být nejlépe vegan, nemluvit sprostě a pomáhat zadarmo? I já měl nedávno dlouhý hovor o tomto tématu a byl jsem přesvědčován, že duchovní pomoc má být zdarma a živit se má člověk normální prací.

Neexistuje duchovní člověk. Kdo to je duchovní člověk? Skutečně osvobozený je fakticky osvobozený od předsudků, tužeb, přání a myšlenkových vězení. Tedy i od způsobu stravování, mluvení a peněz. Skutečně vnitřně i zvenčí svobodný člověk nežije ve střední Evropě...

Na závěr. Je nějaké téma, které nebylo zmíněno, přesto ho považuješ za důležité a chceš na něj upozornit?

V poslední době pozoruji úniky lidí před realitou k ezoterickým disciplínám a ezoterikům samotným. Ráda bych upozornila na skutečnost, že většina problémů se dá řešit světsky, racionálně a pragmaticky. Ovšem je potřeba přijmout zodpovědnost za vlastní život, učit se a chtít měnit sebe sama. Teprve když naprosto vše světské selže, ať je to učení asertivity, psycholog, psychiatr, lékař, finanční poradce, právník a další odborníci, může nastoupit spirituální cesta. Dokud lidé budou pohodlní a libovat si v roli oběti, spoléhat se na to, že jejich problém vyřeší ezoterik za ně, budou mít podvodníci, šarlatáni a ezoteroristi stále plno práce. 

Můj vzkaz na závěr... jděte cestou sebepoznání se svým ověřeným průvodcem a  hledejte především cestu k Bohu.