Zákon světský a duchovní

28.09.2021

Dovolte, abych se jednou pro vždy vyjádřila k tématice zákonu, povinností a práv.

V naší zemi existují zákony a předpisy, kdy nejvyšším právem světským je Ústava ČR a součástí je Listina základních práv a svobod.

Kromě toho platí  v neviditelném světě zákony přírodní, vesmírné a božské!

Božské zákony jsou pro mne nejvyšší autoritou, kdy soudit se budu sama až má duše opustí tělo a předstoupí před karmický tribunál. Pro mne jako pro občana jsou zavazují i zákony pro lidi - světské.

Jistě vím a plně akceptuji , že neznalost předpisů, zákonů neomlouvá. Proto, když poruším jakkoli zákon, vědomě či nevědomě, počítám s tím jako vyzrálá osoba, že bude následovat sankce, trest orgány k tomu určenými. 

Pokud poruším duchovní božské zákony, může a bude mne soudit zase pouze Nejvyšší - Stvořitel a rovněž jako vědma počítám s následky. 

Od doby, kdy jsem vystoupila v roce 2010 před televizní kamery jako nepřehlédnutelná bytost s posláním lidi spící, nevědomé, tápající, hledající provázet a učit, spolu s tím, se vyrojila spousta lidí, kteří mě začali osočovat, pomlouvat, urážet a hejtovat na internetu. Přímá úměra je, že čím více jste vidět, tím více jste trnem v oku. Než jsem se stala mediálně známou, nikdo si mě pochopitelně nevšímal. 

Z těchto lidí se rekrutují hlavně 2 skupiny:

1. Lidé ze stejné branže

-  měli a stále mají pocit ohrožení a tak pokoutně škodili, někdy to bylo opravdu neuvěřitelné. V mých začátcích mě chtěla jedna kolegyně dokonce otrávit , abych nemohla vysílat v živém pořadu. Závist a nenávist ezoteriků nebrala konce. Z počátku jsem to vůbec nechápala, jak lidé, kteří hlásali spirituální myšlenky, mohou být tak posedlí, zlí a mstiví. Psali anonymně nebo pod smýšlenými jmény do diskuzí všude možně na internetu, pomlouvat nic nestojí. 

Stále jsem zvažovala, zda s televizí nemám seknout, zda toto mám zapotřebí. Upřímně jen podpora šéfů a slib, který jsem dala Bohu převážil nad ukončením mediálního působení. V televizi jsem vydržela 9 dlouhých let, poté jsem sama odešla, stáhla se . Od té doby jsem dostala spoustu nabídek, ale žádnou jsem nepřijala. 

Velmi zajímavé bylo a je, že 11 let vyzývám oponenta z řad profesionálních ezoteriků k osobní konfrontaci a nikdo se nikdy odvážně nepřihlásil. Vždy jen zbaběle z bezpečí internetu škodí, jinak nemají ani erudici, vědomosti, čest a odvahu se osobně sejít a diskutovat na libovolné téma z našeho oboru před svědky a kamerou.

2. Lidé nevědomí a životem nějak zatrpklí, případně s poruchou osobnosti. 

Osočují, obviňují mě opět nepřímo a anonymně ze 2 věcí ,  že jsem "podvodnice" a že ceny mých služeb jsou "vysoké".

Vyjádřím se zde nekompromisně k obojímu.

a) podvodnice 

- od 2/2011 legálně podnikám v oboru , řádně platím daně, na webových stránkách mám velice podrobně popsány nabízené služby, erudovaně vypracované obchodní podmínky a nástroje, které klient může použít, pokud má pocit, že nabízená služba neodpovídá popisu. Nikoho, stejně jakýkoli jiný subjekt, který nabízí služby, nenutím, aby mnou nabízené služby využil. Pokud je využije, platí pro mě úplně stejné zákony a předpisy jako pro ostatní milion živnostníků a podnikatelů. 

Každý by si měl uvědomit, že pokud má důkazy, že kdokoli páchá trestní čin podvodu, měl by ( dle platného trestního zákona dokonce má oznamovací povinnost) podat trestní oznámení a ne donekonečna  pomlouvat , urážet ,  stolkovat, obtěžovat,  vyhrožovat, psát udání na úřady nebo jinak škodit. 

Je velice zarážející, že za 11 let nebylo podáno trestní oznámení pro podezření na podvod. Proč? Protože to již nelze anonymně...a oznamovatel by se musel odkopat a hlavně své tvrzení opřít o relevantní důkazy. Případně počítat s tím, že sám bude potrestán za křivé obvinění. Do toho se pochopitelně nikomu nechce. 

Pokud důkazy nemá, pak se na to jednoduše vykašlat. Takový člověk by se měl zamyslet, co se mu zrcadlí, co přesně si projektuje , jaký má problém a něco s tím dělat.  Nelze argumentovat svými pocity a domněnkami, ale jasně definovanými a předloženými důkazy. Poté nerozhoduje oznamovatel, nýbrž orgány činné v trestní řízení a soud. Proč si někteří lidé hrají na samosoudce? Je to tak paradoxní, že mě označují za arogantní a přitom se nadřazeně chovají sami. 

b) cena služeb 

Co v zákonu není zakázané, je dovolené! 

Pro neznalé , ekonomicky nevzdělané : cenu zboží, služeb určuje poskytovatel na základě poptávky. V mém případě se neplatí za službu jako takovou, ale za můj čas, který věnuji individuálně bytosti. Je skutečně pouze na mně, jakou výši ceny určím . Je to mé svrchované právo, ne povinnost mít cenu stejnou jako konkurence. Všimli jste si? Již 30 let není komunismus....

Je pouze na klientech, koho služby využívají a za jakou cenu. Poskytovatel dává nabídku, zákazník se rozhoduje svobodně a nabídku nemusí využít. Může se rozhodnout pro jiného odborníka, pro pomoc laika, nebo využít profesionálů , kteří pracují ve státních institucích a jsou tam od toho placení.  

Všechny ty diskuze o cenách mi přijdou opravdu uhozené. Na mé dotazy, zda lidé chodí diskutovat a hejtovat např. zubaře, když implantát stojí cca 40.000 Kč nebo do  prodejny Audi, kdy se ceny pohybují nad 3 miliony, je vždy ticho.

Případně padají argumenty typu, že mám dar od Boha, a proto mám pracovat zdarma. To je neobvyklejší , nejstupidnější argument, jaký jsem kdy slyšela. Takto argumentují lidé, kteří  pro druhé zdarma nepracují, ale požadují to po mně. Zdarma pracují amatéři, já jsem s dovolením profesionál. Jako takový také posoudím, kolik denně zvládnu poskytnout služby, aby byla stále kvalitní.  Sama posoudím, co ještě  fyzicky a psychicky zvládnu. Nějak se to korigovat musí. 

Závěrem sdělím, že ze světského hlediska - práva, zákonů je vše, co dělám legální, zákonné a v pořádku. A že nelze nárokovat služby se slevou, zdarma. Ty ať každý člověk nárokuje u institucí, úřadů a všech , kteří mají ze zákona povinnost, a které všichni platíme ze svých daní.

Z duchovního hlediska, nechť si nikdo nehraje na Boha....jen ten nás bude po zásluze posuzovat. 

Pro nevědomé, neznalé duchovních zákonů platí: Nesuď, nebo budeš souzen! a Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá!

S čistým vědomím a svědomím

Anie

p.s. slávu a bohatství je pošetilé závidět. Většina vidí jen to "pozlátko", ale málokdo chce vidět obrácenou stranu téže mince.

Pokud mi chce někdo něco závidět , tak životní nezdolnost a lásku k Bohu ! Ubezpečuji každého, že může být užitečný světu a pokud chce, může též pracovat od rána do večera. Také, že každý má možnost navázat vztah s živým Bohem.

Každý člověk by měl racionálně rozlišit,  co je právo a povinnost druhé strany. Nelze nutit druhou svobodnou bytost, co by měla nebo neměla činit, když nemusí! Pokud jí nutí, chybí mu respekt a pokora! 

Bůh žehnej každé bytosti, která dočetla až sem.