Znaky pokory

20.07.2023

1.  znakem skutečné pokory je vděčnost

Jsem vděčná a každý den děkuji, co vše ještě můžu. 

2. znakem pokory je "sebeúcta". 

Kdo si neváží svého života a sebe sama, nemůže být pokorný k životu a Bohu!

3. znakem pokory je respekt !

Kdo nevnímá a nesaturuje vlastní potřeby - nerespektuje sebe, nemůže ani respektovat ostatní lidi.  

4. znakem pokory je rovnocennost 

Kdo neví, že před Stvořitelem  jsme si všichni rovni, nemůže mít pokoru. 

Každý z nás je z toho pohledu jen nepatrná tečka...nepatrné nic!

5.znakem pokory je připuštění vlastní omylnosti

Připouštím, že nemusím mít vždycky pravdu, že se mohu mýlit. Pokorné je to nejen vědět o sobě, ale i o druhých. 

6. znakem pokory je přebírání zodpovědnosti za svůj život v celé komplexnosti

 Nevymlouvám se na cokoli, a vím, že jsem pánem svého života a nesu si následky svého počínání .

7. znakem pokory je skromnost a střídmost

Neplýtvám časem a energií (financemi ) svou ani druhých lidí. 

8. znakem pokory je umět si přiznat, že něco nezvládnu , že je něco nad mé síly a limity

Když si to přiznám a něco potřebuji nebojím se, neostýchám se  říci si o pomoc. 

9. znakem pokory je rovnováha - zdravá míra

 Pracuji a odpočívám v rozumné míře. Workoholismus nebo zahálka není ok 

10.znakem pokory je umění odpouštět 

Odpouštím ( po zpracování i propouštím, dokonce i poděkuji)  zdánlivým pachatelům a hlavně sobě!

11. znakem pokory je snaha přistoupit na kompromis

Snažím se nic nehrotit (neubližovat a neškodit)  a pokud je to možné přistupuji na dohody, mír, atd.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co není naopak pokora?

Zcela odhodit, odevzdat své ego a být loutkou jiného člověka!!!

S vědomím, že nikdo není dokonale pokorný, ač si to o sobě většinou myslí :-).

Vaše Anie

p.s. největší paradox, který jsem za posledních 15 let poznala jsou lidé, kteří jsou "pyšní na svou pokoru" a poukazují na tu mou :-).

Skutečně vědomý , probuzený a pokorný člověk totiž nikdy nepoukazuje na něčí pokoru.  Proč?

Protože hodnocení něčí pokory je právě opakem té podstaty. Hodnotí  jeho nabubřelé ego, ne srdce....¨!

Je potřeba ještě něco dodávat?!?