odpověď do   48 hodin písemně

Nahlédnutí do situace 

Služba slouží k informaci o tazatelově životě z hlediska vztahu, zdraví, práce, finance, podnikání, bydlení, obchody, soudy, atd . Neodpovídám na politické nebo sportování výsledky, a na čas smrti!

Zeptejte se konkrétně, ne všeobecně! 

Na všeobecnou otázku, můžete dostat pouze všeobecnou odpověď!

Pokud se ptáte na vztah, uveďte křestní jméno + datum narození, o jaký vztah se jedná - jak dlouho se znáte, zda spolu žijete a na co se ptáte :-).

Vhled je na současnou situaci a predikci vývoje v blízké budoucnosti.

Odpověď přijde v podobě krátkého podstatného textu 1 - 3 věty .

Písemný záznam je již jen výsledek diagnostiky a vhledů z karet. 

Pokud  máte složitou otázku , raději  zvolte telefonickou konzultaci - https://www.aniekartarka.cz/vyklad-karet-on-line/

Postup: 

1. Vyplňte objednávkový formulář - položte konkrétní jasnou otázku .

 Z otázky musí být zřejmé, o co tazateli jde.

Pokud se ptáte na další osobu - její křestní jméno + datum narození, vztah k ní . 

Tazatel dostává odpověď karet přesně tak, jak se ptá a sám poté přijímá zodpovědnost , co s informací udělá. 


2. Uhraďte částku 500 Kč/ 1 otázka na účet 193666609/0600, VS datum narození. Platby přijímám  pouze v Kč.

Objednávka zavazující k platbě! Proto nevyplňujte objednávku, pokud současně s tím službu ihned neuhradíte převodem nejlépe tzv. "okamžitou platbou".* odpověď  se začne zpracovávat po připsání platby na účet poskytovatele. Klient bere na vědomí a souhlasí, že již nelze od uzavřené objednávky odstoupit v době 14 dní. 


 Pokud bude v textu více otázek, ale placeno pouze za 1 otázku -  bude odpovězeno pouze na 1. položenou otázku.

Pokud nejsou děje karmické či osudové, vše popsané je vývoj a tendence za předpokladu, že tazatel nezmění svůj postoj, myšlení - vzorce, emocionální schémata, víru, chování a energie. A to již je jen na mých klientech, na jejich vůli a ochotě na tématu pracovat v terapiích , konstelacích, apod.

Odpovědi - vzkazy , které se váží k položené otázce jsou platné "teď a tady"...a budou platit do doby, dokud se situace  nezmění vlivem např. změny postojů, terapií, konstelací, nabalení karmy, atd.

Tazatel dostává odpověď karet přesně tak, jak se ptá a sám poté přijímá zodpovědnost , co s informací udělá.

Na otázky, dotazy, reakce spojené s vhledem již nebude reagováno ! Proto opakovaně zdůrazňuji, aby při komplikovaných dotazech využil telefonickou konzultaci.


Nedostali jste poselství do 3 dnů od připsání platby? Co se mohlo stát?

1 ) platba se vůbec nepřipsala - zkontrolujte , zda byl zadán  správný účet a VS + pozn.

Pokud odesíláte platbu běžným způsobem - platba se nepřipisuje o víkendech. Doporučuji proto použít režim tzv. "okamžité platby", kdy se platba připíše každý den do 20 hodin.

2) objednávku - formulář  se  neodeslal - ač jste zaplatili

3)  špatně vyplněný kontaktní email  

4) nespárovala se objednávka s platbou  -  špatně vyplněný VS (variabilní symbol - datum narození) u platby nebo zcela chyběl !

Ve všech těchto případech reklamujte emailem aniekartarka@seznam.cz + a napište z jakého účtu byla uhrazena služba, který den  a doplňující informace křestní jméno + datum narození.