predikce, vhledy, diagnostika telefonicky

EXPRES do  48 hodin !

výklad karet, čtení kvantového pole - do 20 minut / 1. 000 Kč  

Do karet doporučuji nahlížet, když se klient pro něco potřebuje rozhodnout nebo hledá odpovědi na jeho otázky. Karty ukazují energie teď a vhled do budoucnosti.  

Připravte si 1 - 3 konkrétní otázky.

Pokud máte složitou situaci - doporučuji konzultaci 45 minut zde: https://www.aniekartarka.cz/sluzby-konzultace/


Objednávka : 

platba předem na účet 193666609/0600 + VS telefonní číslo + poznámka u plateb pro příjemce : křestní jméno + datum narození klienta - s kým budu mluvit!

Po připsání platby je klient kontaktován dle pořadníku -  jak to bude možné .

Pokud nebude klient dostupný na telefonním čísle, dostane sms. Pokud se aktivně sám neozve, nevyužije možnost nabízených termínů - platba do 14 dnů propadá.


Jak  probíhá výklad karet ? 

Klient mi na začátku sdělí, co potřebuje a jaké má konkrétní otázky. 

Jde o načtení situace "teď a tady" , tedy z čeho vycházíme a co se stane, když udělám to a to, nebo když neudělám nic. Zda přání a touhy mohou a budou naplněny. Zdali je možné tuto situaci nebo výsledek zvrátit , zmírnit.

Doporučuji si otázky předem připravit. U hovoru si dělat poznámky. 

Ptát se můžete na cokoli - minulé životy, minulost, vhled na současnost, vývoj budoucnosti , nejlepší rozhodnutí, diagnostiku karmy , aury a čaker, energetiky, atd. 

Netrefuji, ani nehádám...dokonale na 99% věštím osud nebo dávám vhled na situaci. Načítám morfoinformační pole bytostí a osud načítám ze Zdroje, tzv. Ákáši!

Pokud nejsou děje karmické či osudové, vše řečené je vývoj a tendence za předpokladu, že tazatel nezmění svůj postoj, myšlení - vzorce, emocionální schémata, víru, chování a energie. A to již je jen na mých klientech, na jejich vůli a ochotě na tématu pracovat v terapiích , apod.

Odpovědi, vhledy, rozbory jsou naprosto přesné. Odpovědi - vzkazy , které se váží k položené otázce jsou platné "teď a tady"...a budou platit do doby, dokud se záznam nepřepíše, nezmění vlivem např. změny postojů, terapií, nabalení karmy, odčištění - odžití - pochopení karmy, apod.!

Každým činem - ať dobrým či zlým, měníme svou karmickou zátěž a tím pádem svůj osud. Proto věštím a predikuji pouze do 1 roku!


Pokud nebude klient kontaktován - reklamuje emailem včetně všech údajů + potvrzení o provedené platbě. Budˇ  se platba vůbec nepřipsala nebo klient nevyplnil VS telefonní číslo, či jej napsal špatně.

https://www.aniekartarka.cz/obchodni-podminky/