Pohotovost po telefonu ihned do 48 hodin

Okamžitá služba

 každý den  8 - 20 hodin 

výklad karet -  predikce - vhledy - diagnostika  do 20 minut / 1.400 Kč   

  - konzultace 45 minut / 3.000 Kč   

Objednávka : 

platba předem na účet 193666609/0600 + VS telefonní číslo + poznámka u plateb pro příjemce : křestní jméno + datum narození klienta 

Platba zaslaná pomocí internetového bankovnictví tzv. "okamžitou platbou" se připisuje okamžitě i o víkendech, svátcích od 10 do 20 hodin. Běžnou platbou se částka připíše následující pracovní den v 10 hodin. 

Klient je kontaktován okamžitě , jak to bude možné po připsání platby -  nejpozději do 48 hodin, kdy konzultace může začít hned nebo se domluvíme na možném čase v době 8 - 20 h. 

Pokud nebude klient dostupný na telefonním čísle, dostane sms. Pokud se aktivně sám neozve, nevyužije možnost nabízených termínů - platba do 14 dnů propadá.


Jak to probíhá? 

Klient mi na začátku sdělí, co potřebuje a jaké má konkrétní otázky , s čím chce poradit.

Pomocí  vhledu a výkladu karet  poskytuji nasměrování, aby se mohla vyřešit současná záležitost.

 Doporučuji si otázky předem připravit. U hovoru si dělat poznámky.

Jde o načtení situace "teď a tady" , tedy z čeho vycházíme a co se stane, když ...,  budoucí vývoj - jak se daná situace bude vyvíjet, jak dopadne, zdali je možné tuto situaci nebo výsledek zvrátit , zmírnit + co je vhodné pro to udělat. Zda přání a touhy mohou a budou naplněny.

Ptát se můžete na cokoli - minulé životy, minulost, vhled na současnost, vývoj budoucnosti , nejlepší rozhodnutí, diagnostiku karmy , aury a čaker, energetiky, atd. ¨

Netrefuji, ani nehádám...dokonale na 99% věštím osud nebo dávám vhled na situaci. Načítám morfoinformační pole bytostí a osud načítám ze Zdroje, tzv. Ákáši!

Pokud nejsou děje karmické či osudové, vše řečené je vývoj a tendence za předpokladu, že tazatel nezmění svůj postoj, myšlení - vzorce, emocionální schémata, víru, chování a energie. A to již je jen na mých klientech, na jejich vůli a ochotě na tématu pracovat v terapiích , konstelacích, apod.

Odpovědi, vhledy, rozbory jsou naprosto přesné. Odpovědi - vzkazy , které se váží k položené otázce jsou platné "teď a tady"...a budou platit do doby, dokud se záznam nepřepíše, nezmění vlivem např. změny postojů, terapií, konstelací, nabalení karmy, odčistění karmy, apod.!

Každým činem - ať dobrým či zlým, měníme svou karmickou zátěž a tím pádem svůj osud. Proto věštím a predikuji pouze do 1 roku!


Poskytovatel služby výslovně nesouhlasí, aby byl při poskytování služeb pořizován klientem či třetí osobou audiozáznam či bylo prováděno jakékoliv obdobné zaznamenávání telefonických hovorů. Klient si vše zapisuje!

Pokud nebude klient kontaktován po avizované čekací době - reklamuje emailem včetně všech údajů + potvrzení o provedené platbě. https://www.aniekartarka.cz/obchodni-podminky/