Idealizace duchovních průvodců, poslů

08.01.2023

Duchovní průvodce coby člověk z masa a kostí je člověk, který se inkarnoval vícekrát než ostatní. Pamatuje počátek věků. Záhy vlivem okolností si to uvědomuje. 

Byl sem na Zem poslán s jasným Záměrem provázet lidi na jejich cestě k probuzení. Dostal tedy do vínku od Zdroje patřičné dovednosti, osud a vedení. 

Jak průvodce roste...dostává se mu zkušenosti. Zkušenosti jsou takové povahy, že by mu ostatní ani neměli závidět. 

Po lekcích a zkouškách, po probuzení a dostatečném prověření dostává tzv, charisma.

Charisma je Dar  oslovovat jiné duše, přimět je se spojit se srdcem a duší. Charisma je dar, který přitahuje jiné duše jako magnet. Charisma je dar, který průvodce využívá zcela vědomě k provázení.

Duchovní průvodce je však také člověk, který u toho žije i svůj vlastní život. Je nesmírně těžké, když má vlastní děti a rozdává svou lásku a moudrost na všechny strany. Proto většina svatých neměli vlastní rodiny a potomky .

Boží posel - průvodce je zaslíbený Pravdě a Bohu, a nic jej nezastaví. Dobrovolně se obětuje pro vedení lidí. Využívá k tomu vše, co má a dostal.

Tedy vědomosti, vědění, poznatky, vlastní zážitky, silnou osobnost, fyzickou schránku, ctnosti.

Idealizace lidí však je, že se nesmí průvodce rozčílit nebo že má odhodit zcela své ego.

To jsou největší mýty a předsudky lidí!

I Ježíš se rozčiloval a řval. I Osho , když se naštval, na lidi nemluvil dlouhé roky. 

Ego odhodit? 

O tom jsou přesvědčení pouze lidé, kteří se patologicky buď sami tzv. disociovali - tedy oddělili od svého já třeba po traumatu, nebo jim průvodce vadí z rozličných důvodů. 

Každý člověk na Planetě má ego. Pokud tvrdí, že jej nemá či popírá...není opravdu zdravý. Jsme v hmotném těle a máme ego. I boží posel má ego...není nehmotná bytost bez ega.

Další manipulací jsou lidé, kteří tvrdí, že se tzv. duchovně realizovali.

Tak zrovna toto je největší ezosebeklam. Neznám nikoho z lidí, který by byl plně realizovaný. Zrovna toto je touha ega, ne duše. 

Tudíž, až někoho uslyšíte, jak tvrdí, že je již realizovaný mistr, guru a průvodce...vezměte nohy na ramena! Je to klam a mámení. 

V naší Zemi je pouze pár božích poslů...jsou zvláštní, jsou jiní, a přeci tak stejní jako ostatní.

Nepovyšují se nad ostatní, ale umí tak spontánně provokovat druhé...aby je probudili :-)

Další idealizací je, že Duchovní učitel , průvodce, terapeut prý nesmí : mluvit sprostě, kouřit, pít, možná ani souložit, jíst maso, probírat osobní životní zkušenosti na veřejnosti, nadávat a dalších stovky nesmyslů:-)

Mluvím sprostě, piju, kouřím 40 let, nemám diety a jím maso, probírám osobní zkušenosti na veřejnosti...občas nadávám, dokonce žiji sexuálním životem.

A že nejsem pro některé ezolidi dokonalý duchovní učitel mi je úplně ukradený , je mi úplně jedno fantazie a idealizace lidí.

Můj život a práce přesto má smysl, i přesto mě tisíce lidí roky poslouchají a mění sebe, mění své postoje, přehodnocují postoje, uzdravují se. 

Nejsem ideální, nikdo totiž není . Kdo posoudí ,co a kdo je ideální?

 Znám tolik léčitelů , posílačů energie, šamanů, ezoteroristů, atd - sami jsou dost nemocní - já neměla ani Covid , rýmu, kašel, ani jinou virózu 15 let...od chvíle, kdy jsem se probudila a jsem v souladu se svou duší a Bohem!

Je tolik kněží a ostatních lidí z církví, odhaduji cca 70 %, kteří nosí masku, nejsou v Pravdě, mají sexuální poruchy, znásilňuji nebo sexuálně zneužívají děti, ženy, muže, apod. Káží vodu a pijou víno!!! 

Po ovoci poznáte je!!!

S respektem k sobě

S pokorou a pravdou Anie