Radikální propuštění

31.08.2021

Je to jen taková s.o.s. berlička....ale než si vyléčíte trauma, bolest, atd....dobrý...lepší než drátem do oka .

Přestože tento krátký proces trvá jenom pár minut, může Vám pomoci, abyste nesklouzli do role oběti a nezůstali v ní uvězněni. 

Kdykoli Vás někdo nebo něco rozčiluje nebo si uvědomíte, že někoho posuzujete, něco vyčítáte, chováte se pokrytecky a nebo chcete na určité situaci něco změnit, můžete použít čtyři kroky Radikálního odpuštění.

Tyto kroky Vám pomohou přivést své vědomí do přítomnosti, opustit iluzi a spojit se s duchovní inteligencí, která Vám ukáže dokonalost dané situace.

Pokud je to možné, vyslovuj čtyři kroky nahlas, tak aby vyslovené věty doslova rezonovaly ve Tvém těle.

První krok: Hle, co jsem vytvořil/a!

Dovol tomuto výroku, aby se doslova usadil do tvého těla. Pomůže ti přijmout fakt, že věci se nedějí náhodně - a tak tomu nebylo ani u této situace.

Druhý krok: Uvědomuji si svoje pocity a soudy a mám se přitom rád/a.

Tímto výrokem si dáváš svolení, mít a cítit všechny pocity, spojené s událostí, o kterou se jedná.

Třetí krok: Jsem ochoten/-na vidět v této situaci dokonalost.

Pravděpodobně právě nevidíš, co by na této situaci mělo být dokonalého. Ale možná že v sobě začínáš cítit alespoň náznaky ochoty připustit, nebo ochoty otevřít se možnosti, že by určitá dokonalost v této situaci mohla být. Pokud v sobě alespoň kousíček této ochoty dokážeš najít, pokývej hlavou na znamení souhlasu. Zhluboka se nadechni, a naber tak do sebe tuto svou ochotu ... potom zcela klidně vydechni.

Čtvrtý krok: Rozhoduji se pro vládu míru.

Několikrát se zhluboka nadechni a vydechni. Při nádechu do sebe nabírej sílu tohoto rozhodnutí. Poskytují nám možnost žít vědomě v přítomném okamžiku po celý den.