Názor versus věštění

22.05.2021

Je všeobecně známým faktem, že dospělost obnáší i znalost společenských norem, pravidel, morálky a schopnost rozhodování za sebe, potažmo za své děti. 

Dospělý člověk , který není zbaven svéprávnosti a nemá vážnou poruchu mentálních funkcí, př. závažnou duševní nemoc, nese plnou zodpovědnost za svůj život, zdraví, majetkové poměry a profesní uplatnění . Je tvůrce svého života a snaží se o to, aby jeho život byl naplněný a smysluplný. Má se o sebe starat sám. 

U dospělého člověka v našich končinách, se předpokládá , že je gramotný - umí číst, psát a počítat - tedy že ukončil alespoň základní školu a že se alespoň minimálně orientuje ve světě. 

I přes vzdělání vysokoškolské však, každý jedinec může dojít k situaci, že si právě s tím, či oním neumí poradit. A protože nechce udělat "zbytečnou", nebo fatální chybu, napadne jej, poradit se s nějakým zkušeným člověkem - tedy s odborníkem v dané oblasti.

A zde naráží kosa na kámen! Jistě každý čtenář poznal okřídlenou frázi, která je naprosto pravdivá:

"5 právníků, 5 právních názorů" nebo 

" 4 lékaři -  4 různé názory, včetně diagnóz, návrhů léčby, apod," 

" 3 kartářky, každá říkala něco jiného"

Je to až groteskní, že na 1 právní zákon nebo paragraf, existují stovky výkladů, oprav judikatury, letité spory - v oblasti práva se dohadují ostřílení právníci mnoho let. Jak pak má běžný občan rozumět základním právním úpravám a dodržovat pravidlo: "Neznalost práva - zákona neomlouvá?"  Kdo se v životě setkal, byť jednou,  s právním úkonem, právním procesem, soudním řízením nebo úředním postupem, jen žasne. Počet právníků roven počtu právních názorů. Nevěříte? Zkuste si to :-)

Úplně stejné je to s lékaři. Z osobní zkušenosti vím, že jsem s dcerou , které měla závažné zdravotní problémy - stavy se zástavami dechu a oběhu, epileptické záchvaty od jejího 1 roku do 5 let , postupně byla hospitalizovaná na všech 4 dětských klinikách v Praze, lékaři dávali diagnózy jak na běžícím pásu, měnili medikace...a teprve po krutých 4 letech přišla na správnou diagnózu obvodní kardioložka Mudr. Trojanová. Přesto, když jsem poté ostatní kliniky a lékaře konfrontovala s dobře stanovenou diagnózou a odpovídající léčbou, jsem slyšela jsem samé výmluvy, a nikdo z těch lékařů přes přebujelé ego, se mi neomluvil, nijak se nesnažil mi to vysvětlit.

Od té doby , od této osudové zkušenosti, slepě lékařům nevěřím. Do té doby jsem pohlížela na všechny lékaře jako na anděle, božské bytosti. 

Ne, to že lékař, byť primář, docent nebo profesor něco tvrdí se slovy: "Vy jste lékař?  Nejste! Já tu jsem lékař, odborník a mám vždy pravdu! ", ještě neznamená, že se nemýlí! 

Totéž platí i v mé branži v oblasti tzv. duchovna, ezoteriky a spirituality, alternativní medicíny.  To, že někdo o sobě tvrdí, že je vědomý, nadaný, napojený, znalý, erudovaný, umí věštit, léčit a tak dále, neznamená, že to umí. Napsala jsem za 12 let spoustu článků o tomto fenoménu, mluvila o tom 9 let skoro v každém tv vysílání. 

A jak se říká, teď "babo raď" :-)

Je to opravdu složité, když člověk, který v dané oblasti - právo, medicína, finance, duchovno - není odborníkem a potřebuje poradit, pomoci s rozhodnutím. Zároveň s tím, ikdyž mu odborník pomáhá, v mnoha případech přímo škodí , sám se  musí rozhodnout a paradoxně přebírat plnou zodpovědnost. Jak se obyčejný smrtelník má v tom zmatku, chaosu názorů odborníků vyznat ?

Podívejte se např. jak je to nyní v oblasti nové nemoci Covid - kdy se nejsou vědci dohodnout na ničem, v každé oblasti existují min. 2 tábory. 

V tom všem, co popisuji , by měl rozhodnout zdravý selský rozum a spojení s vlastní moudrostí, duší. 

Za sebe čtenáři prozradím, že na rozdíl od ostatních, si nehraji na odborníka v dané oblasti. Lidé mě vyhledávají, abych jim pomohla spojit se svým Zdrojem, př. nevědomím a sdělila žádané informace. Je pak na každém, co s danou informací učiní! 

Většina lidí se mylně domnívá, že můj osobní názor + subjektivní postoj - je totožný s predikcí, věštbou nebo vhledem a naopak. Není! Když věštím a predikuji, jsem absolutně odosobněná, nezaujatá a hlavně sděluji informace ze Zdroje, bez ohledu na to, co si myslím.

Proto každého žádám, aby nezaměňoval věštby, predikce a vhledy týkající se jak individuálních osudů , tak celospolečenského dění, za mé osobní názory!

A jedině takto jsou mé dary a schopnosti, které skutečně nemá kdekdo, k užitku lidem!

S láskou a pokorou Anie